AOW - overgeleverd aan de goden of heeft het kabinet een punt.


Transporteffect vindt het een goede zaak dat men zeker is van inkomsten na gestopt te zijn met werken op hoge leeftijd !
AOW is er vanaf 1957, na de noodwet van de heer Drees in 1946.
De AOW is eigenlijk een verplichte inkomstenverzekering en meer ook niet, alleen bestaat het uit een deel van wettelijke regels.
Dus is het wel zo zeker ?
Het eerste probleem is al dat de wet te allen tijde kan worden veranderd en het verleden heeft ons laten zien dat men niet terugdeinst dat te doen, hetgeen zich altijd uitte in een verslechtering van de regels voor het volk.
Natuurlijk kiezen we met ons allen wie de volksvertegenwoordigers zijn, maar dat betekent ook dat we een “glazen bol” hebben hoe het kabinet omgaat met potjes die door onze grootouders en ouders zijn opgebouwd.
Als volgt bij de AOW:
Men hoeft niet te werken maar moet alleen in Nederland verblijven om hiervan te kunnen leven, per jaar bouwt men 2% AOW op, dus dat komt neer op 50 jaar.
De opbouw begint al op 15 jaar dus op 65 jaar heb je 100% recht op je AOW.
De AOW wordt betaald conform een omslagstelsel en is vanaf 1998 bevroren op 17,90 % van uw salaris.

Een theoretisch voorbeeld - in euro’s
Hoogte minimum loon is 1.551,60 per maand in 2017.
17,90 % van 1.551,60 is 277,74 per maand en komt na 50 jaar neer op  166.641,84 door u betaald.
Kanttekening hierbij is dat de meeste mensen beginnen met werken op hun 25e en dan pas premie beginnen te betalen. Dan wordt het eindbedrag een stuk lager. Er vanuit gaande dat u werkt tot 69 jaar en 9 maanden, dan komt dat neer op € 149.144,79 .
In de huidige situatie is het hoogste bedrag wat u kunt ontvangen
€ 1.401,33 maal 12 is ongeveer € 16.815,96 netto per jaar.

Een mooi systeem zou je zeggen en met ongeveer 9 jaar heb je je premie eruit. Tegenwoordig komt het neer op een leeftijd van 78 jaar en 9 maanden dus.
Uiteraard is dit theoretisch en mensen verdienen meer dan het minimum loon. Mensen kunnen eerder komen te overlijden dan dat ze ouder worden dan 69 jaar (dit is ongeveer 1 op de 4,2 personen)
Dit systeem is er ook voor om voor de ouderen te kunnen betalen die niet gewerkt of niet volledig gewerkt hebben.
De laatste jaren zijn de vrouwen ook meer gaan werken en worden er minder kinderen geboren, dus kunnen we ons afvragen waarom er paniek bij het kabinet ontstaat.
Elke werkende betaalt minimaal voor hun AOW 277 euro per maand.
En de potjes worden alleen maar groter doordat de vergrijzing zal afnemen en er meer gezinnen twee inkomens hebben.
Jarenlang kneedt het kabinet de bevolking dat een vergrijzing van de samenleving een feit is.

In het vierde kwartaal van 2016 telde Nederland 12,8 miljoen personen van 15 tot 75 jaar. Bijna tweederde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het vierde kwartaal waren dit bijna 8,5 miljoen personen. Bijna de helft van hen (48%) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.
Daarnaast behoorden 487 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.
Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het vierde kwartaal ging het om ruim 3,8 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Dit betekent dus dat ongeveer 2/3 van de bevolking ook moet betalen voor de overige 1/3.

Dan het sterftecijfer:


In 2015 overleden 147.134 personen
In 2015 overleden in Nederland 147.134 personen, 71.029 mannen en 76.105 vrouwen. Dit komt overeen met 846 per 100.000 mannen en 891 per 100.000 vrouwen. In 2015 was de absolute sterfte voor mannen het hoogst in de leeftijdsklasse van 80 tot en met 84 jaar en voor vrouwen in de leeftijdsklasse van 85 tot en met 89 jaar. De absolute sterfte onder vrouwen van 85 jaar en ouder was hoger dan die onder mannen van dezelfde leeftijd. De belangrijkste reden hiervoor was dat er in 2015 veel meer oudere vrouwen dan oudere mannen waren.

Zie de grafiek .

Tussen 20 en 65 jaar 21,931 overleden personen opgeteld.
Tussen 65 en 70 jaar 12,393 overleden personen opgeteld.
Deze cijfers tonen aan dat ongeveer 1 op de 4,2 mensen sterft voor hun pensioen leeftijd.
Als deze mensen gewerkt hebben droegen ze mee aan premie-bijdragen.
We weten dat 2/3 werkt dus, dit zou neerkomen op 22.883 personen, goed 17,9 % per maand van bruto inkomen in 2016.
Uiteraard is dit fictief en uitgegaan van het laagste bedrag dat iemand verdient terwijl het hoogste bedrag AOW gebruikt wordt.
Wij denken ook dat een doorgewinterde econoom, die alle cijfers onder ogen krijgt, alleen dan een accurate berekening kan maken.
Dit neemt niet weg dat:
2/3 van de bevolking premie betaalt;
1 op de 4,2 mensen haalt de leeftijd niet;
Premie betalen we 54 jaar en 9 maanden nu;
Verplicht betalen van premie;
Duurt minimaal 9 jaar voordat u uw premie terug heeft gezien.


Aantal uitkeringen in 2016 liggen tussen de 3,3 en 3,4 miljoen op ongeveer 8,5 miljoen werkenden, waarvan rond de 2,7 miljoen een volledige AOW genieten.
De prognose is dat er in de komende jaren meer AOW gerechtigden zullen zijn.
Op deze informatie afgaande is Transporteffect van mening dat het ophogen van de AOW leeftijd noodzakelijk was om het betaalbaar te houden !
Echter met 4 jaar en 9 maanden en of het niet beter is om de premie te verhogen laten we nu voor wat het is.
Voor uw informatie volgen hieronder een aantal grafieken om bovenstaande te verduidelijken.

Met vriendelijke groet,

Team Transporteffect
KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX