Adblue manipulatie

Je zou denken dat Adblue niet zo duur is per liter en daarmee rijdt men met 100 liter al snel een 3000 km, dus manipulatie is niet de eerste gedachten die opkomt.


Maar schijn bedriegt en men is geneigd het risico te nemen.


Als men besluit om over te gaan tot het uitschakelen van het Adblue systeem met als doel de prijs per liter niet te betalen, maar men wil wel de voordelen van kortingen hebben, zoals korting op tol en wegenbelastingen maakt men gebruik van de zogenaamde Adblue Emulatoren.


De kastjes (zie foto) met de software zijn erg makkelijk te bestellen via internet en ze worden al aangeboden voor 10 tot 25 euro.


De pakkans is ook vrij klein op alle vrachtwagens die er rijden en de controle ambtenaar moet ook nog kennis van zaken hebben op dit gebied alvorens het ontdekt wordt.


De pakkans op personenwagens is zelfs nihil te noemen dit heeft de vorige minister Schultz ook duidelijk aangegeven en hoopte met hoge boetes dat het een afschrik effect zal hebben.


Boetes variëren ook erg sterk per lidstaat, zo kan in Nederland een geldboete van maximaal 20.500 euro gegeven worden en 2 jaar gevangenis straf, maar in Duitsland 779 euro, in Zwitserland 6.000 euro en in Denemarken 3.000 euro.


Veel andere lidstaten hebben ook nog geen duidelijke wet omtrent dit fenomeen en daarbij zijn sommige systemen zo vernuftig ingebouwd dat er gespecialiseerde mensen voor nodig zijn.


Het is ook al niet meer zo dat alleen vrachtwagens deze zogenaamde Adblue killers installeren, maar nu komt het ook bij personenwagens, bussen en taxi’s voor.


Duitsland gaat zelfs uit van 4 procent op alle voertuigen, dat zijn 4,5 miljoen voertuigen die geen functionerende Adblue systeem hebben, alleen dit al in Duitsland.


Bij de vrachtwagens wordt vooral veel genoemd, de vrachtwagens die afkomstig zijn anders dan uit West Europa die rondrijden met Adblue killers.


Om dit fenomeen te stoppen is de Europese Unie nu aan het bekijken of een verbod tot verkoop van de Adblue killers (emulators) haalbaar is.

Team Transporteffect

advertenties

steun ons door op advertentie te klikken

Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Reportage duits (ZDF)  onderaan meer filmpjes
INDEX
WAT IS ADBLUE
Facebook commentaren :

Rob T AdBlue is niet zo duur, het oplossen van storingen aan het AdBlue systeem, dat is duur. Ik denk dat het meer daar om gaat dan om die paar centen per liter.

Ronald G Adbleu storingen zijn een vaak gehoord probleem net als het oplossen ervan. BV een tehoog verbruik van dat spul is iets wat een dealer niet kan of wil veranderen