advertenties

steun ons door op advertentie te klikken

KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Arbeidsongeschiktheid en de toekomst.Beroepschauffeur zijn is een zwaar vak. Over het algemeen wordt door de maatschappij aangenomen dat dit niet zo is, omdat iedereen auto rijdt en dit ziet als zitten en radio luisteren. Men ondervindt ook niet de vermoeidheid op de normaliter korte afstanden die men met een auto aflegt. Daarnaast heeft men geen idee van de onregelmatige tijden, laden en lossen wat daar allemaal bij komt kijken. Alleen al in de media wordt de fysieke en psychische druk op de chauffeurs enorm opgeschroefd en elke negatieve actie wordt uitvergroot. Arbo-artsen en werknemers van instanties als UWV hebben weinig ervaringen die gerelateerd zijn aan het (internationaal) vervoer over de weg en wat de chauffeur dag in en dag uit meemaakt. Zij laten zich leiden door de omgeving, zoals de media, wat hun verder ter ore komt en hun eigen ervaringen met auto rijden. En dit wordt vaak bewust of onbewust meegenomen in hun overwegingen of conclusies waar het gaat om begrip bij eventuele klachten van chauffeurs of eventuele (af)keuringen.


Het vak van beroepschauffeur is een mooi vak en elke dag is anders en de werkomgeving veranderd elke minuut als men rijdt, maar dit betekent ook dat men onder alle omstandigheden hun werk moet uitoefenen. De veranderingen in de laatste jaren zoals wetten en elektronische hulpmiddelen is de werkdruk enorm toegenomen. Een onregelmatige levensstijl bij de chauffeurs wordt hierdoor bewerkstelligd en veroorzaakt stress dat zijn tol kan eisen. In veel gevallen kan men niet op vaste tijden een maaltijd nuttigen en doet men dit in de lange rustperiode met als gevolg een verkorte slaapperiode. concentratie, werkdruk en werkbelasting


Ook moet de concentratie niet onderschat worden die men nodig heeft voor een langere tijd achter het stuur. In het verleden had men meer tijd om de werkzaamheden uit te voeren, waardoor er minder druk was voor de chauffeurs. Tegenwoordig moet alles is een zeer hoog tempo, waarbij de kans op ongelukken en kans op arbeidsongeschiktheid toeneemt. Een vrachtwagen wordt steeds lichter gebouwd en de wegen worden, vooral in het buitenland, steeds slechter. De chauffeur wordt daardoor constant blootgesteld aan het stuiteren van de vrachtwagen en als men dag in en dag uit zit te dansen op de stoel, dan zal het duidelijk zijn dat dit invloed zal hebben op zowel je rug als je inwendige organen.


Het bedrijf waarvoor u werkt is verplicht bij een bedrijfsongeval of ziekte aan bepaalde regels te voldoen en is over het algemeen ook verzekerd daarvoor.


Een ZZP-er zal daar zelf voor moeten zorgen.


Zelfs als u jong en sterk bent kan een bedrijfsongeval c.q. ziekte zich altijd voordoen. Over het algemeen staan jongeren er niet bij stil dat men arbeidsongeschikt kan raken, maar nu de AOW en pensioenleeftijden worden verhoogd is het in ons vakgebied, maar ook in andere sectoren, bijna niet meer weg te denken dat men op latere leeftijd arbeidsongeschikt kan raken door een te grote belasting van het lichaam. Verzekeringen en uitkeringsinstanties zullen minder snel uitkeren in de toekomst. Transporteffect wil hier wat dieper op ingaan en chauffeurs informeren.


Transporteffect merkt vooral dat de generatie tussen 40 en 65 zeer bewust is van de effecten van veranderingen in tegenstelling tot de generatie onder de 40 jaar, uitzonderingen daar gelaten.


Transporteffect is van start gegaan om de beroepschauffeur te informeren daar waar het gaat om belangrijke onderwerpen. Het voorkomen van arbeidsongeschikt worden binnen ons vakgebied willen wij hier verduidelijken en hopen te voorkomen bij jongeren, maar ook bij ouderen die mogelijk al klachten hebben.


Wij zullen ook in 2018 met hetzelfde enthousiasme als het afgelopen jaar strijden voor een betere bewustwording van zaken bij onze chauffeurs.


Met vriendelijke groet,

Team transporteffect