EEN MOOI CADEAU !
VOOR EEN JUBILEUM, EEN BEDANKJE, EEN BLIJVENDE HERINNERING OF  EEN ORIGINEEL CADEAU!
VOOR U ZELF OF EEN ANDER
Geboorte kado
Mok met foto
Kleding
Mouse pad
Portemonnee

Puzzels
Sieraden
Spaarpot
sticker
MUGS 'N HUGS by Louise
Info@mugsnhugs.nl
0637007330
KvKnr 67662897
BTWnr 136082269B02

Vragen via what'sapp mag natuurlijk ook .... neem anders een kijkje op onze link !!

KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Share
start

BOETECATALOGUS TACHOGRAAF

Afgelopen week werd een beroepschauffeur bekeurd op de tachograaf over een periode van 94 dagen. https://www.news38.de/harz/article211610335/Lkw-Fahrer-Seit-94-Tagen-ununterbrochen-auf-Tour.html

De vraag is mag men meer dan 28 dagen terug kijken op de tachograaf ?
Hieronder het antwoord en daarbij de BOETECATALOGUS (nld).
Alle voertuigdata afkomstig van digitale tachografen en bestuurdersdata van bestuurderskaarten moeten worden gearchiveerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Per bedrijf moet er minstens één bedrijfskaart beschikbaar zijn en elke bestuurder die in een rijdt met een digitale tachograaf moet een eigen bestuurderskaart hebben. De regelgeving voor de geldigheid van de kaart en voor de termijnen voor archivering verschillen per land en moet als  zodanig worden aangehouden.
15 MAART 2006. - Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees parlement en de raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad.
[P.B. 11.04.2006]
Hoofdstuk V. Controleprocedures en sancties
Artikel 16
1. Indien er in het voertuig geen controleapparaat is geïnstalleerd overeenkomstig,zijn de    bepalingen in de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing op:
a) geregelde diensten van nationaal personenvervoer; en
b) geregelde diensten van internationaal personenvervoer, indien het begin- en het eindpunt van de lijn zich bevinden binnen een afstand van 50 km hemelsbreed van een grens tussen twee lidstaten, en indien het traject niet langer is dan 100 km.
2. De vervoersonderneming stelt een dienstregeling en een dienstrooster op, die voor iedere bestuurder de naam, de standplaats alsmede het vooraf vastgestelde rooster moeten bevatten van de verschillende rijperioden, de andere werkzaamheden, de onderbrekingen en de beschikbaarheid.
Iedere bestuurder die een in lid 1 bedoelde dienst onderhoudt, moet een uittreksel uit het dienstrooster en een afschrift van de dienstregeling bij zich hebben.
3. Het dienstrooster moet:
a) alle in lid 2 genoemde gegevens bevatten voor een periode die minimaal de vorige 28 dagen beslaat; deze gegevens moeten met regelmatige tussenpozen, die niet langer mogen zijn dan één maand, worden bijgewerkt;
b) worden ondertekend door het hoofd van de vervoersonderneming of diens gevolmachtigde; en
c) na afloop van de betrokken periode gedurende één jaar worden bewaard door de vervoersonderneming. De vervoersonderneming verstrekt de betrokken bestuurders op verzoek een uittreksel uit het rooster; en
d) op verzoek van een met controle belaste ambtenaar worden getoond en overhandigd.

Uitzonderingen voor Nederland op de algemene bepalingen EU
BOETECATALOGUS nld Tachograaf

Algemene EU bepaling
Back
Next