KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

BOETE VOOR FIPROS DENENMARKEN  (sociale dumping)
Uitspraak 28 jun 2017

Industrieel bedrijf Fipros A / S is door de Industriële Hof (Denemarken) veroordeeld tot een boete van 1,8 miljoen (226 725,- euro)
voor de slechte betaling van de Hongaarse werknemers over een langere periode.
Het bedrijf Fipros A / S, welke ingrediënten levert aan voeding industrie is 28 juni 2017 door de Labour Hof in Denemarken veroordeeld
De zaak dateert uit het jaar 2008 en er is nu tot een veroordeling overgegaan en oplegging tot boete.
De vakbond had berekeningen gemaakt, en is uiteraard blij dat de rechter van mening is dat het geloofwaardige berekeningen waren en merkt op dat er inbreuken zijn op de overeenkomsten waren afgesloten met de Hongaarse werknemers.
Het bedrijf heeft zich schuldig gemaakt aan onderbetaling van de Hongaarse werknemers zegt
Dennis Jensen Vice President - Global Design Division was de CTO of a public traded company in Denemarken.
Noemt het een duidelijke en correcte oordeel van het Industriële Hof..

Directeur van Fipros A / S, Morten Duch, heeft slechts een korte opmerking aan het oordeel Industrial Arbitrage.
“ De uitspraak weerspiegelt het gebrek aan rechtvaardigheid. ..  vaarwel, zegt Morten Duch. “
De al lang lopende zaak is behandeld in de eerste plaats over de vraag of Fipros A / S heeft betaald zoals overeen gekomen naar haar buitenlandse werknemers voor overwerk en de onregelmatige werktijden vanaf 8 mei 2008 tot 14 december 2010.
In die periode was er geldige plaatselijke overeenkomst die afwijkt van betalingregels anders dan gebruikelijk is.
In de tweede plaats was de kwestie van of Fipros a/s van 15 December 2010 en heden of er wel een geldige overeenkomst was aangegaan en dat ook de betaling van de Hongaarse werknemers volgens die overeenkomsten geschieden
Industrial Arbitrage zet in het oordeel de reden dat Fipros A / S in beide periodes niet heeft betaald de salarissen van de overeenkomst en daarom veroordeeld het bedrijf wegens schending van de overeenkomst.
Industrial Arbitrage legt een boete op van 1,8 miljoen kronen (ongeveer 226 800,- euro)

Het blijkt ook dat de Industrial Arbitrage het niet nodig vond om te vragen aan het Hof van Justitie of de overeenkomst verenigbaar is met het EU-recht.
We zijn ook erg blij dat wat overeenkomst was tussen de partijen , was volledig in lijn met de EU-regels, zegt Dennis Jensen.

Industrial Arbitrage

Doet de behandeling van specifieke gevallen die verband houden met het begrip van collectieve arbeidsovereenkomsten,
Een arbeidsrechtbank bestaat meestal uit een arbiter door de Labour Court president benoemd, en vier andere leden, twee door de werknemer en twee werkgever partij benoemd.
bron: 3f.dk
Net als Belgie laat nu Denemarken de lijn zien die ze willen handhaven tegen sociale dumping.
Ikea kan de borst nat maken en andere bedrijven zullen de waarschuwingen serieus moeten nemen.
START PAGINA