Boordcomputer een uitkomst of doorn in het oog voor de chauffeur !Er is bijna geen transportbedrijf meer die zonder een boordcomputer rijdt in de vrachtwagen.
De voordelen voor een bedrijf zijn dan ook niet op één hand te tellen.
Transporteffect kijkt nu ook naar de voor- en nadelen voor een chauffeur.

Anno 2017 wordt een chauffeur geacht de kennis te bezitten tot het foutloos bedienen van de boordcomputer.
Reden voor ons om dit onderwerp aan te snijden, aangezien we met verschillende leeftijdklassen te maken hebben.

Transporteffect heeft tijdens de afgelopen CAO onderhandelingen gepleit voor regels die opgenomen worden in de CAO, echter omdat Transporteffect pas in een laat stadium tijdens de CAO onderhandelingen opgericht is, heeft dit geen grond gekregen.

Zoals we allemaal wel weten kan een bedrijf nauwkeurig in de gaten houden waar een chauffeur zich bevindt.
Deze gegevens kan een bedrijf gebruiken om bijvoorbeeld een klant in te lichten of voor een vervolgplanning.
De keerzijde is dat de gegevens ook gebruikt kunnen worden om de druk te verhogen bij een werknemer !Administratie


Voor een bedrijf scheelt het enorm veel werk; de ingevoerde gegevens komen na de upload direct in de salarisadministratie. Hierdoor doet een chauffeur zijn eigen administratie tot op de minuut nauwkeurig en een bedrijf hoeft het niet alsnog in te voeren in de computersystemen.

De keerzijde is dat een chauffeur elke actie moet invoeren.  Van een foutieve invoering heeft een chauffeur vaak op dat moment geen weet, totdat hij zijn salarisstrook krijgt en controle kan doen.ManipulatieDoordat de systemen in de vrachtwagen geen print kunnen maken van de ingevoerde gegevens aan het einde van een werkdag, is manipulatie voor een werkgever kinderspel.


Een bedrijf kan standaard tijden hanteren zonder dat een chauffeur er weet van heeft op dat moment.
Zoals laad- en lostijden, wachttijden en bijvoorbeeld grensfaciliteiten.
Een bedrijf kan hierdoor kosten besparen door een bepaalde tijd te hanteren voor bijvoorbeeld een laadactie. Wij bedoelen hiermee dat bijvoorbeeld men 20 minuten betaalde tijd krijgt om te laden, maar het overige als onbetaald wordt gezien oftewel als rust.


Een bedrijf kan aanpassingen doen, zonder dat de chauffeur hier melding van krijgt.


Transporteffect concludeert dat hiermee het ondernemersrisico bij een chauffeur kan worden neergelegd! 
Het bevreemdt ons ten zeerste dat men wel de chauffeurs wil controleren, het Bigbrother idee, maar de chauffeurs moeten vertrouwen op de goodwill van de werkgever.

De werkgever beargumenteert dat een chauffeur het wel kan controleren aan het einde van de maand.

Transporteffect vindt dit argument niet meer van deze tijd is en voorbijgaat aan de behoeften van de chauffeur. Men mag niet verwachten dat een chauffeur verplicht wordt  om een dubbele boekhouding bij te houden en de bewijslast vaak geruime tijd later aan te kunnen bieden bij werkgever.Wat wil Transporteffect nu bereikenAllereerst bewustwording onder de beroepschauffeurs en vakbonden.


Wij gaan ervoor pleiten dat er een protocol komt in de CAO waarin wordt omschreven welke plichten een werkgever heeft naar zijn personeel toe bij gebruik van een boardcomputer in hun wagens.Hierbij valt  te denken aan:


verantwoording vaste instellingen op tijd, die voor een bepaalde actie staan;
wekelijkse kleurenuitdraai, hetzij per mail hetzij op schrift;

melding in de wagen bij veranderen van gegevens door thuisbasis;
terug kunnen lezen van ingevoerde acties op de boardcomputer in de wagen.

Transporteffect is van mening dat dit normale en acceptabele wensen zijn en dat een werkgever niet eenzijdig mag profiteren van de huidige technologische mogelijkheden.


Zoals altijd zijn suggesties en opmerkingen welkom.

Met vriendelijke groet,


Team Transporteffect

KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX