Heeft iedereen nu een bord voor de kop ?
Wethouders van gemeentes beslissen zonder tegenstand van onze vakbonden, volkvertegenwoordigers of andere organisaties om vrachtwagens te weren uit hun gemeentes.

Dit met zeer grote gevolgen !

Jarenlang mocht men op industrieterreinen parkeren, wat de normaalste zaak van de wereld was, gewoon omdat daar de bedrijven zijn en geen woonwijken.

De mensen die bij een bedrijf wonen kiezen voor goedkoop wonen en dan weet men ook dat bedrijvigheid normaal is en dit was voorheen ook geen probleem.

Helaas schrijven kranten, en de politiek gaat daar in mee, dat chauffeurs na al die jaren een "vies" volk is en voelen velen zich daarom geroepen om de oorlog te verklaren aan de beroepschauffeurs !

Het imago wordt verder en verder om zeep geholpen en men probeert spectaculair te schrijven over onze beroepsgroep en gebruikt woorden om nadruk te leggen op negatieve aspecten.

Onze ervaring is zeker niet dat de beroepschauffeurs er moedwillig een zooitje van maken, maar de bezuinigingen bij gemeentes op personeel hier zeker wel aan bijdragen. In de verhalen van de krant lees je hier echter niets over. Gemeentes kunnen er ook voor kiezen om prullenbakken vaker dan 1x per week leeg te halen.

Vaak wordt afval naast de prullenbak gezet, omdat de prullenbak vol is en de gemeente deze niet komt legen. Een aantal dagen later wordt het vuil verspreid door weersinvloeden, kraaien, eksters etc. waardoor het ontbindingsproces vrij spel heeft.

Als het voorkomt dat chauffeurs wel afval op straat deponeren, dan kan men hier ook tegen optreden door hoge boetes uit te schrijven mocht men op deze milieuvervuiling betrapt worden.

Dit kan en mag geen reden zijn tot het afsluiten van hele gebieden en de schuld geven aan de beroepschauffeur.

Natuurlijk zijn er nu parkeerplaatsen waar je nog mag staan ’s nachts, maar het is een logisch gevolg dat die vaak overvol zijn en ook vol staan met andere voertuigen. Men zal toch moeten overnachten in Nederland en het gaat vaak om duizende vrachtwagens per dag.

Het is anno 2017 niet te bevatten de beroepschauffeurs de speelbal zijn geworden van deze maatschappij, terwijl beroepschauffeurs vrijwel de meeste werkuren hebben van alle sectoren.

De beroepschauffeur zorgt ervoor dat de economie draaiende blijft en daarbij betalen ze de hoofdprijs voor levensonderhoud.

Bij supermarkten zijn steeds minder vaak parkeermogelijkheden en vrachtwagenverboden worden door gemeentes ingesteld, zodat men er niet in de buurt kan komen. Hierdoor wordt de chauffeur gedwongen inkopen te doen bij benzinestations langs snelwegen die hogere prijzen hanteren voor producten. De economie wordt hiermee wel gestimuleerd.

Transporteffect ziet meer en meer kunstmatige invloeden van onderwaardering en disrespect van de maatschappij naar de beroepschauffeur .

Politiek en vakorganisaties accepteren, zoals het ernaar uitziet, elke suggestie van jan en alleman, omdat de inhoudelijke kennis van het vak ontbreekt en welke problemen er zijn ontstaan in de loop der jaren .

Onder druk van de maatschappij waarvan 99% geen directe last heeft van de opgelegde regels, omdat men simpelweg geen beroepschauffeur is, worden er beslissingen genomen die grote consequenties met zich meebrengen tot het aantrekkelijk houden van het vak.

Dan komt ook nog eens het Sectorinstituut Transport & Logistiek (STIL); let wel, bestaande uit vakbonden CNV, FNV en werkgeversorganisatie TLN,VVT die tijdens CAO onderhandelingen tegenover elkaar zitten en dus belangen hebben om samen te werken; roept op 13 november jongstleden dat men geld wil hebben van het Rijk, zijnde 10 miljoen en van de werkgevers eveneens 10 miljoen !

Dit onder de noemer om mensen te werven !
Als men de mooie kanten van het vak belicht is er geen werving nodig is onze mening.

Transporteffect kan dit ook niet bevatten, dit zijn enorme bedragen en zet vraagtekens bij de doelstellingen van deze 4 organisaties !

De aard van het vak beroepschauffeur wordt negatief weergegeven in media, daar is geen 20 miljoen voor nodig om dat een andere wending te geven lijkt ons.

Echter zal het niet bijdragen aan het imago dat men nu 'kampen' wil bouwen waar grof voor betaald moet worden om te kunnen overnachten met de vrachtwagen.

Gemeentes en politiek noemen dit parkeerplaatsen, Transporteffect is van mening als men gedwongen wordt op een plaats uit te wijken waar meerdere culturen en grote aantallen mensen zich verzamelen, met een hek eromheen in afgelegen gebieden, dat dit mensonwaardig is!

En de structuur heeft veel weg van immigratie kampen.

Op parkeerplaatsen die nu beschikbaar zijn is het triest gesteld, er worden enorme bedragen gevraagd (veelal tussen 15 -20 euro) waar men zeer weinig voor krijgt. Neem als voorbeeld de nieuwe parkeerplaats in Duiven. Deze uitbater rekent 7,5 euro voor een overnachting met als enige gratis service een toilet.
In de toekomst wil de uitbater 20 euro gaan rekenen, dit naar eigen zeggen "chauffeurs moeten nu eenmaal volgens de wet rusten”.

Ligt in de lijn der verwachting dat parkeerkampen een monopoliepositie krijgen en kunnen vragen wat ze willen, doordat bedrijven en gemeentes de verantwoording naast zich neer leggen om voor alternatieven te zorgen.

In vijf lidstaten is nu nog weekendrust doorbrengen in de cabine gedoogd. Echter nabij plaatsen waar een vrachtwagen mag staan is nooit of zelden een hotel en als er al een hotel is dan heeft men geen kamers genoeg dus worden de prijzen verhoogd, mocht men besluiten om weekendrust in de cabine te verbieden in Nederland.(vraag en aanbod)

Wij kunnen ons voorstellen dat veel mensen die geen vrachtwagen-chauffeur zijn dan wel dagritten rijden zich niet makkelijk kunnen inleven in deze kwesties.

Echter geldt deze tekst langzamerhand voor alle westerse lidstaten daarmee is het niet alleen een landelijk probleem maar ook een Europees probleem geworden.

De vraag is echter hoe vol is de emmer nu ?

Chauffeurs en transportondernemers worden voortdurend op hun geduld en beste bedoelingen getest.

Bij chauffeurs is het vooral de druk van de wet en de onmogelijke taak om zich er aan te houden en nog de disrespect van de medeburger of een controle beambte.

Bij transportondernemers zijn er steeds meer regels die veel geld kosten en doorberekend moet worden in de vrachtprijs hetgeen een concurrentiestrijd tot gevolg heeft met andere lidstaten.

Doordat vakbewegingen en werkgeversorganisaties in de transportsector achterover geleund zitten in hun stoel en geen intentie hebben om op te komen voor de beroepschauffeurs of transportondernemers in deze kwestie heeft het team Transporteffect besloten zich hiervoor in te zetten en proberen te voorkomen dat de emmer gaat overlopen.

Echter krijgen we vaak te horen dat men (chauffeurs) de hoop verloren heeft en dat het allemaal geen nut heeft.

Het antwoord op deze vraag blijven wij u ook schuldig al is het wel zo wanneer we niet proberen aan deze problematiek te werken, dan zal het zeker niet veranderen.

Uiteraard begrijpen wij dat de invloeden die wij hebben anders zijn dan vakbonden, echter worden wij daardoor niet weerhouden om al het mogelijke te proberen om aandacht te krijgen voor dit dilemma.

Transporteffect is opgericht om uw stem weer waarde te laten hebben en daar stoppen wij onze energie in.
Onze opstart fase is nu voorbij en we gaan ons ook richten om resultaten te halen bij de mensen die beslissingen nemen voor ons als beroepschauffeur !

Het vertrouwen mag niet verloren gaan en het mag niet resulteren in een uitstervend vak, vooral op internationaal gebied.


Met vriendelijke groet,


Team Transporteffect

TRANSPORTEFFECT

Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses
KENNIS IS   MACHT !
Minister Cora van Nieuwenhuizen