DE NIEUWE TACHOGRAAF 4.0
Op afstand controleerbaar.


Vanaf 15 juni 2019 wordt de chauffeur en transportbedrijven nog beter gecontroleerd en op zijn verantwoording gewezen.
Vanaf 2023 is het streven om geen oudere Tachograven meer te hebben in de transport.
Volvo en Renault bouwen in elke nieuwe vrachtwagen al een smart tachograaf in.

De nieuwe tachograaf kent alle technologie die heden mogelijk zijn en de transport zal zeer strikt regels moeten uitvoeren.
We weten al dat landen extreme boetes uitdelen die niet meer met verkeersveiligheid te maken hebben.

In onze ogen blijft het doel extra inkomsten vergaren voor de landen over de rug van de transportsector. (indirect alle burgers)
Of dit nu is met boetes van duizenden euro’s als men 1 dag te laat is met verlengen van vergunningen of dat men tien minuten moet doorrijden over de 4,5 uur rijtijd heen om een veilige parkeerplaats te vinden.
Bedrijven en chauffeurs hebben tegenwoordig maar te slikken en voor bezwaarschriften wordt een zwaar ontmoedigingsbeleid gevoerd en is men al snel gewezen om advocaten dit werk te laten uitvoeren.

Als we enkel al België als voorbeeld nemen, wanneer er een storing is in de signalen om kilometerheffing door te voeren, dan rekent België maar liefst 1000 euro per 3 uur !

En dan praten we nog niet eens of de vele extreme boetes die worden opgelegd voor andere overtredingen, niets te maken hebben met verkeersveiligheid.
Heeft dit met verkeersveiligheid te maken en waarom moet bedrijven en chauffeurs kunnen aantonen dat er geen signaal was ?

Wij moeten altijd maar vertrouwen op overheden en regels dat ze er voor de bescherming van de burger en maatschappij zijn.
Echter is alleen zichtbaar dat overheden zich bezighouden met het bedenken van constructies om zoveel mogelijk geld te vergaren van de transportsector ( bevolking ). Het oplossen van maatschappelijke problemen worden afgeschoven en men wil geen knopen doorhakken voor de transportsector buiten het vergaren van inkomsten. (mobiliteitspakket en veiligheid migranten).

De nieuwe tachograaf geeft de ambtenaren wederom een wapen om elk foutje (van de zeer strenge regels) voor de beroepschauffeur snoeihard af te straffen en heksenjacht te openen op de hard werkende beroepschauffeur !

De nieuwe tachograaf kent de volgende mogelijkheden:

Korteafstand communicatie (DSRC)

Bevoegde ambtenaren kunnen de gegevens inzien tijdens het rijden van een vrachtwagen en controleren op overtredingen.
Ook wil men vaste lezers plaatsen bij bevoordeeld viaducten om voertuigen bij overtredingen direct eruit te halen.
Pakkans wordt daardoor extreem hoog, zeker omdat men langere tijd kan terug kijken met de gegevens.
Dit systeem wordt ook al gebruikt voor het innen van tolheffingen.

Ingebouwd is ook Global Navigation Satelite (GNSS)

In eerste instantie wil men hiermee de positie bepalen waar men een rit start en waar men eindigt maar ook wordt er een signaal om de 3 uur verzonden waar men zich bevind.
Dit systeem kan de toekomst worden om constant actuele positie te bepalen.

ITS-Interface

Een extra optie is mogelijk om ITS-Interface aan te sluiten zodat een transporteur inzicht kan verkrijgen om een wagen te volgen wat nu al veel gebeurd door de huidige boordcomputers.
Men wil pas volgend jaar onthullen welke mogelijkheden nog meer voor een transportbedrijf relevant kunnen zijn via de nieuwe Tachograaf.

Wat weten we wel (diagnose)

De tachograaf voldoet volgens zeggen aan de vereiste Europese regels omtrent privacy.
Deze tachograaf geeft een betere en overzichtelijke weergaven van feiten.
Hierdoor kunnen ook sensoren geïntegreerd worden om meer gegevens te verzamelen over het voertuig.
Te denken valt aan de technische staat en asbelasting.
Ook snelheid in samenwerking met GNSS, zodat elke overtreding geregistreerd kan worden en over een periode van 28 dagen nog bestraft worden.

Sciencefiction is dichterbij dan mensen vaak denken en het is de vraag of we wel alle ontwikkelingen klakkeloos moeten accepteren ?

Vooruitgang is goed denken wij echter is hier het doel om mensen als robotten te sturen en te controleren.
Op deze manier moet de mens te allen tijde foutloos handelen of anders kan men zijn salaris inleveren vanwege de hoogte van de boetes die tegenwoordig worden uitgeschreven.
Een gevolg zou kunnen zijn dat er veel frictie gaat ontstaan tussen werknemer en werkgever over de betaling en de verantwoording van de boete.
Extremestijging van boetes zijn voor te stellen, omdat verkeer en transport een mensenspel is die van vele factoren afhankelijk zijn en op beslissingen van de mens met het inspelen op situaties.

Wij vragen ons af wat er zal gebeuren als de gewone burger dit soort systemen in de personenwagen zullen krijgen en altijd controleerbaar zijn.
Wij denken dat de wereld te klein zal zijn en opstand geen utopie is.
Beroepschauffeurs krijgen geen eenheid tot protest, vakbonden en organisaties zien de beroepschauffeurs als een onbelangrijk item voor hun agenda wat ook bekend is bij de overheden.

Dit blijft ons ernstige zorgen baren doordat in de laatste paar decennia alles klakkeloos wordt doorgedrukt met als doel geld te vergaren. De westerse transportsector wordt zo op kosten gejaagd zodat alleen transportbedrijven kunnen overleven waar men milder sociale premies hoeft af te dragen en werkt met subsidies van de Europese unie.

Wij van Chauffeursnieuw/Transporteffect weten dat EENHEID tussen onze chauffeurs het enige medicijn is om de strategie van de Europese unie en lokale overheden tot een halt te brengen.

De kracht van eenheid is bewezen na de tweede wereld oorlog echter generaties van nu zijn minder sociaal en denken veelal in eigen hokje.
Als men inziet dat de regels en de besturing van de mensen met namen ons als chauffeur de portemonnee en de toekomst op een normaal leven benadelen wil men pas uit hun schulp kruipen.
Wij blijven ook ons inzetten voor de beroepschauffeur en hopen dat er meer reacties en eenheid gaat komen voordat er geen weg meer terug is buiten een burgeroorlog danwel een revolutie.
Met de volgers moet het mogelijk zijn dat minimaal 90 procent van deze volgers hun gedachte weergeven op onderwerpen, zodat er  daadwerkelijk één vuist gemaakt gaat worden.

Uiteraard zitten we niet stil en constant zijn we met ontwikkelingen bezig in het belang van ons vak.
We doen dit al meerdere jaren geheel vrijwillig en inkomsten zijn bij lange na niet kostend dekkend.

Wij hopen op blijvend respect en steun in onze missie voor de westerse beroepschauffeur.
Al is dit alleen al om vakbekwame mensen deel uit te laten maken van het verkeer waar elke burger wel mee te maken heeft.Met vriendelijke groet,

Transporteffect/Chauffeursnieuws
KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX
Word lid !

Zorg dat we een eenheid vormen onder de chauffeurs !