KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Share
DELEN
Discriminatie: Maken We Onderscheid Of Niet ?!


Nadat onze vrienden bij Chauffeursnieuws afgelopen week een mail toegezonden kreeg van een vrouwelijk persoon is er commotie ontstaan.
Deze mail was op Facebook gezet waaruit bleek dat een onderneming niet durfde te investeren in het opleiden van een vrouwelijk persoon tot chauffeur.
Men gaf in deze mail ook aan dat hun klantenbestand de voorkeur heeft voor mensen van het mannelijk geslacht.

Transporteffect voelt zich geroepen om hierop te reageren, aangezien Transporteffect er op gericht is om voor alle beroepschauffeurs op te komen.
Daarom maken wij hieronder ons standpunt bekend.

Uiteraard kunnen wij over de kwestie inhoudelijk geen uitspraak doen, omdat voor ons de achtergronden niet bekend zijn, zoals hoe het gesprek verlopen is en hoe de bedrijfsvoering ingericht is. Neemt echter niet weg dat we verbaasd waren over de woordkeuze en vonden de mail kort door de bocht.

Een bekende Engelse uitspraak is,
“ put the right man ... at the right job”,

oftewel neem de juiste persoon aan voor het werk dat er is. In dit geval geeft men aan dat men moet investeren zonder uitzicht op baangarantie.

Is het dan discriminatie ?

Discriminatie wordt in deze maatschappij snel naar voren gebracht, echter het is een feit dat er verschil is tussen mannen en vrouwen. Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid".
De huidige betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke,
letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, Is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.

Dus mag een bedrijf daar rekening mee houden bij de keuze tot aannemen van personeel of moet een bedrijf echt iedereen aannemen ongeacht geslacht, opleiding, karakter enz. om eventueel discriminatie te voorkomen.

Wat heden ten dage als een normaal en aanvaard onderscheid wordt beschouwd, kan in een andere periode een vorm van discriminatie zijn, die men niet tolereert.
En ook omgekeerd: wat in een bepaalde periode normaal en aanvaardbaar is, kan in een andere periode als discriminatie ervaren worden.


Met vriendelijke groet,

Transporteffect


advertenties

steun ons door op advertentie te klikken

Hier was de commotie om.
klik op tekst om naar orgineel te gaan.