INFORMATIE VOOR BEDRIJVEN
ILT bedrijfscontroles kan bij het ontbreken van gegevens leiden tot een boete van €422.400.!

Tijdens de bedrijfscontroles die ILT uitvoert blijkt dat er vaak gegevens vanuit de tachograaf ontbreken. In 2016 hebben diverse bedrijven hoge boetes gekregen voor het ontbreken van de data. ​Uit onlangs afgenomen TLN Rijtijdenscan en bedrijfscontroles van ILT blijkt dat er wettelijk verplichte gegevens van de digitale tachograaf niet aanwezig zijn (zogenaamde M-bestanden). De oorzaak voor het ontbreken van de data komt onder andere door op een verkeerde manier gebruik te maken van de bedrijfskaarten.

Onjuist gebruik;

Het gaat met name om ondernemingen waarbinnen verschillende bv’s beschikken over bedrijfskaarten. Deze bedrijven maken gebruik van de verschillende bedrijfskaarten. Deze bedrijfskaarten worden vervolgens niet op juiste wijze gebruikt om de tachografen te downloaden, waardoor er gaten ontstaan in de gegevens. Een tachograaf moet namelijk uitgelezen worden met de bedrijfskaart van de bv waarmee de tachograaf ook is aangemeld.

Verkeerde kaart;

Door het niet juist gebruik ontstaan er gaten in de gegevens. Deze gaten leiden tot boetes van €4.400 per ontbrekende dag. Onlangs heeft een ondernemer 96 dagen gemist over één maand. Bij het op afstand uitlezen van de bedrijfskaart is er een verkeerde bedrijfskaart geplaatst in de kaartlezer, hierdoor waren niet alle gegevens aanwezig. De geplaatste bedrijfskaart bleek namelijk van een andere bv te zijn dan waarmee de tachograaf was aangemeld.

Hoge boetes;

Tijdens bedrijfscontroles kan het ontbreken van gegevens leiden tot een boete van €422.400. Bij een eerste bedrijfscontrole wordt deze boete gemaximeerd en daarnaast is de hoogte van de boete afhankelijk van het aantal werknemers. Wanneer een en ander tijdig geconstateerd zou worden dan is het mogelijk om veel gegevens alsnog beschikbaar te krijgen, waarmee een hoge boete voorkomen kan worden.

Bron;(tln) Bron Foto’s;(Google-Image-Commons-Wikimedia).
KLIK VOOR VERGROTING
2016: 2,5% meer transport

Het investering plan voor Europa     22/5/17

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) complimenteert andere EU- en nationale financieringsbronnen en zorgt voor de voltooiing van belangrijke projecten in de transportsector.
De transportsector is geconfronteerd met belangrijke uitdagingen om voldoende financiering te trekken voor pijpleiding, planning en structurering.
De EFSI kan op al deze gebieden helpen. Er moet aandacht worden besteed aan het uitvoeringsschema van transportprojecten. De focus moet zijn op volwassen projecten, bijvoorbeeld publiek-private-partnerschap / concessieprojecten waarvoor de toelatingsfase is afgerond, en projecten die snel kunnen worden gestart, bijvoorbeeld het vergroten en moderniseren van vlootwagens, rollend materieel en bussen en haven infrastructuren.
Beleggersconferenties worden gehouden, inclusief in juni In Rotterdam, om de projectpromotoren te benadrukken over de mogelijkheden om privéfinanciering te gebruiken, voornamelijk via de EFSI, om investeringen in transportinfrastructuur te ondersteunen.
De EFSI kan bijdragen tot het afronden van transportinfrastructuurprojecten. Voor andere projecten in de vervoerssector is het doel het gebruik van beschikbare middelen binnen de EU-begroting te optimaliseren: EFSI, Structuur- en Beleggingsfondsen en de Connecting Europe Facility (CEF).
• CEF en EFSI kunnen elkaar aanvullen door gebruik te maken van piloot financiële instrumenten die zijn ontwikkeld onder de CEF voor opschaling met de EFSI. De effectiviteit van de EFSI zou kunnen profiteren van de combinatie van financiële instrumenten, leningen en subsidies van de EIB ('mix approach'), die al succesvol in het CEF zijn getest.
• De Europese Structuur- en Beleggingsfondsen vormen een belangrijke bron voor EU-medefinanciering voor transportprojecten, met een geschatte omzet van 70 miljard EUR voor de periode 2014-2020. De EGSI-rechtsgrondslag laat de lidstaten toe om deze fondsen te gebruiken om bij te dragen aan de financiering van projecten die in aanmerking komen voor EFSI. Zij kunnen opvragen in investeringsplatforms op gebieden zoals stedelijk vervoer en duurzame mobiliteit of de projecten rechtstreeks ondersteunen
Technische bijstand is essentieel om de juiste keuzes te maken over het gebruik van financiële instrumenten. De European Investment Adviesrol Hub speelt een belangrijke rol bij de coördinatie van adviesdiensten beschikbaar op EU-niveau. Het geeft dan ook nog hulp nodig hebben, voortbouwend op de bestaande voorzieningen: zoals het Europees publiek-privaat partnerschap expertisecentrum (EPEC), de gezamenlijke ondersteuning van projecten in de Europese regio's (JASPERS) en de European Lokaal Energy Assistance (ELENA) te ondersteunen. Een grotere zichtbaarheid van het vervoer projecten zullen worden gewaarborgd via de Europese Investeringsbank Project Portal.
2016
2017
KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

START