De echtgenoot van (ex)minister Schultz van Haegen (IenM) heeft miljoenen verdiend aan Kiwa
Door Guido Jonkers 9 maart 2016 gepubliceerd
Opmerking: brancheorganisaties KNV, TLN en EVO hebben zich er blijkbaar bij neergelegd anno 2018, men zwijgt nu.
De echtgenoot van minister Schultz van Haegen (IenM) heeft miljoenen verdiend aan Kiwa, wat zeer sterk de schijn van belangenverstrengeling oproept. Het is immers Melanie Schultz, die als minister zélf de Kiwa-tarieven vaststelt. En bovendien weigert deze dame, zowel de Tweede Kamer als KNV Taxi om inzicht te geven in het contract dan haar ministerie met Kiwa afsloot. Het blijkt dat Kiwa -contractueel- voor tientallen jaren het monopolie op de uitgifte van chauffeurspassen gekregen heeft en bovendien tegen érg hoge tarieven..!

Maar nu blijkt uit onderzoek van de Volkskrant, dat Haro Schultz van Haegen in augustus 2011 bijna € 3 miljoen verdiende, met de verkoop van het beleggingsvehikel waar Kiwa in zit.

Want de verkoop vond plaats, toen het Kiwa-contract reeds gesloten was. Natuurlijk heeft dit Kiwa-contract de waarde va het aandelenbezit enorm doen stijgen; en het is preciés dit aandelenbezit dat Melanie Schultz nooit gemeld heeft aan premier Mark Rutte..!

Kiwa werd in augustus 2011 gekocht door het opkoopfonds NPM Capital. Bij die verkoop cashten de aandeelhouders van het bedrijf waar Kiwa in onder was gebracht tientallen miljoenen. Haro Schultz van Haegen en zijn compagnon, verdiende hiermee zo’n € 2,9 miljoen en ook de Kiwa-directie werd miljonair door de deal. De twee directeuren, Paul Hesselink en Bouke Meekma, verdienden ieder zelfs meer dan € 15 miljoen..!

Tot nu toe onopgemerkt..!

De financiële belangen van Schultz van Haegen en de directie bleven tot nu toe onopgemerkt. In officiële meldingen bij de Nederlandse marktautoriteit ACM bleef het zakelijke belang van de echtgenoot van de minister onzichtbaar. Maar informatie bleek wel te vinden in een publicatie van de Italiaanse evenknie van de ACM, de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Het is dus ‘bewust informatie achterhouden’..!!
Hoogleraar bedrijfsethiek van Nyenrode Business Universiteit, Ronald Jeurissen, vindt dat Melanie Schultz van Haegen ‘bewust belangrijke informatie heeft achtergehouden’. Kiwa was een overheidsbedrijf, in handen van de publieke waterbedrijven. In 2006 werd het vervolgens verkocht aan ABN Amro, waarna het -niet lang daarna- werd 25% gekocht door Malink Beheer BV, een gezamenlijk bedrijf van Haro Schultz van Haegen, zijn zakenpartner en de directie van Kiwa. Dat belang was toen € 650.000 waard, waarna bij verkoop in 2011, nadat Kiwa sterk was gegroeid en samengevoegd met een asbestbedrijf, Malink Beheer bv ineens bijna € 40 miljoen waard bleek te zijn.

Natuurlijk vind minister Schultz dat zij geen fouten heeft gemaakt. En dat ze zich bij haar aantreden heeft gehouden aan het ‘Handboek van aantredende bewindspersonen’.  De minister herkent zich dan ook niet in het beeld dat door de Volkskrant wordt geschetst. Over de aandelen in het bedrijf waar Kiwa onder viel is weliswaar niet specifiek gesproken, maar dat is volgens het Handboek ook niet nodig, doordat er geen sprake was van zeggenschap in het bedrijf. Aldus de minister.

Wel heeft ze direct invloed op de waarde van de Kiwa-aandelen gehad, door de tarieven vast te stellen die Kiwa mag vragen.

De brancheorganisaties KNV, TLN en EVO eisen al geruime tijd inzicht in het contract van IenM met Kiwa. Reden is dat de tarieven voor chauffeurskaarten en vergunningbewijzen tot 2 x duurder zijn dan in andere Europese landen. Ook is onduidelijk voor hoeveel jaar Kiwa het monopolie hierop heeft.
Het zou gaan om een overeenkomst van maar liefst
2 x 20 jaar..!

ook wetenschappelijk klopt er niets van de Melanie-Schultz-partnerdeal.. Volgens Ronald Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek van Nyenrode Business Universiteit, heeft minister Melanie Schultz van Haegen ‘Bewust belangrijke informatie achtergehouden toen ze bij formateur Mark Rutte meldde dat haar echtgenoot adviseur was bij Kiwa. Dat ze daarvan afstand nam, had ze NATUURLIJK ook moeten zeggen dat hij aandeelhouder is”, aldus Jeurissen in de Volkskrant. “Daarin kun je je niet vergissen, op dat niveau. Dat klopt niet.” !!
BEKENDMAKING OVERDRACHT AAN KIWA
De miljonairs van de
KIWA DEAL
 
KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX
Word lid !

Zorg dat we een eenheid vormen onder de chauffeurs !