Mobiliteitspakket hoe staan we ervoor ?
Inmiddels zijn we 8 maanden verder toen op 31 mei 2017 Violetta Bulc het eerste mobilteitspakket op tafel legde.

Op 8 november 2017 is het tweede deel pas gepresenteerd.
Transporteffect kan zich voorstellen dat door de tijd de details van het voorstel u zijn ontglipt op deze link: Mobiliteitspakket DEEL EEN staat het voorstel en het tweede voorstel op de volgende link: Mobilteitspakket deel twee.


De eerste 2 maanden na 31 mei 2017 werd er veel over gesproken en algemeen vond men in West Europa dat het plan in de prullenbak kon. Echter door het toetreden van veel Oost Europese lidstaten in het laatste decennia heeft het plan de weg niet gevonden naar de prullenbak.
Tal van suggesties en alternatieve plannen zijn op tafel gelegd (waaronder die van Transporteffect) en veel van deze plannen waren op korte termijn uitvoerbaar en legt sociale dumping aan banden en co2 uitstoot wordt verminderd.

Violetta Bulc laat in de laatste 8 maanden blijken dat ze niet openstaat tot het bespreekbaar maken van dit onderwerp.
En heeft een tweede deel aangeboden waarin niet te zien is dat er ook maar iets van de suggesties in overweging is genomen.
De indruk is volgens ons ook zolang mogelijk rekken van tijd, zodat andere partijen de strijdbijl neerleggen.

Violetta Bulc is tegenwoordig meer te zien bij leuke uitstapjes dan dat we haar zien bij zaken die deEuropesesamenleving aangaat als we haar Facebook pagina mogen geloven.
In ons artikel " Sociale dumping, de politiek, de motor " vindt per dag meer grond en wordt duidelijk dat de Europese Unie meer en meer bestaat uit mensen die zelfbelang en populisme als prioriteit stellen.
Duidelijk zichtbaar is en blijft dat de Oost Europese lidstaten een bevoorrechte positie hebben afgedwongen ten opzichte van de inbreng van de westerse lidstaten.

Cabotage en nu dan de wens om dit te verruimen is een duidelijk teken tot het binnen halen van meer vrachtwagens uit Oost Europa waar men daar de sociale premies afdraagt en bevorderlijk voor sociale dumping.
De Nederlandse politiek moet niet onderschatten dat het gevaar voor de Nederlandse samenleving groot is op velen fronten.
Hierbij alleen al te denken aan het deelnemen aan het wegennet.

Violetta Bulc heeft als moederland Slovenië en wij vragen ons af hoe objectief is Violetta Bulc zolang ze geen andere  partijen toelaat met suggesties over het mobilteitspakket.

De gegadigde van de Tweede Kamer die als taak hebben om ons te vertegenwoordigen hebben geen zichtbare stem bij de Europese Unie en het ziet er naar uit dat men te slikken heeft wat er wordt opgelegd.
Transporteffect geeft zich niet gewonnen en blijft op de deur kloppen bij de Tweede Kamer dit mede door jullie hulp van opmerkingen en suggesties.

Wij hopen dat de nieuwe minister Cora van Nieuwenhuizen tot in tegenstelling van haar voorganger wel de moed heeft om een vuist te maken in het belang voor Nederland.
In onze ogen is de Nederlandse transportsector een tijdbom geworden en als de Nederlandse beroepschauffeur de handen niet ineen slaat dan zal dat leiden tot een ongekende explosie van problemen voor de hele samenleving, hierbij te denken aan lege schappen in de supermarkt en geen brandstof voor personen auto’s.
Dit is maar een zeer kleine greep van de gevolgen die het kan hebben.

Transporteffect is van mening dat het alleen voorkomen kan worden als de chauffeurs niet meer als een subcultuur wordt gezien, maar ook dat er antwoorden komen op normale vragen uit de sector.
Het is teleurstellend dat vakbonden de indruk wekken dat men geen energie in onze sector willen stoppen dit op een verdwaalde reactie na.
Als men naar de vakbond van België, Italië en Frankrijk kijkt dan kan men er veel van leren in onze ogen en verzwakking en ledenverlies zal tot het verleden horen.

Transporteffect krijgt meer en meer reacties van lezers dat vakbonden in veel kwesties niet thuis geven danwel een reactie op papier willen zetten.


Mobiliteitspakket

31 mei 2017  is de presentatie geweest van de voorstellen.
De maand juni zijn weinig positieve meldingen geweest vanuit Europa terwijl negatieve reacties op de voorstellen een stormvloed veroorzaakte.

27 juni 2017
Is er overleg gevoerd met mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu,
VERSLAG


Een delegatie van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op maandag 10 juli een werkbezoek gebracht aan Brussel, om het op 31 mei gepubliceerde EU-mobiliteitspakket te bespreken.
Klik hier voor VERSLAG.


Op 19 tot 22 september is men bij elkaar gekomen en heeft informeel overleg gevoerd waar niets over bekend is.

Op 8 november 2017
Werd het tweede deel van het mobiliteitspakket gepresenteerd.
Commissie I en W een werkbezoek aan Brussel om daarbij te zijn.

Op 18 december 2017
Minister Van Nieuwenhuizen (I en W) stuurt het onderzoek naar de effecten van de voorstellen van het EU-mobiliteitspakket op de Nederlandse transportsector naar de Tweede Kamer.
Zij geeft daarbij een reactie op het onderzoek.

Zie document hier.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT


Onderzoek van Ecorys (aangesteld door de Tweede kamer)

Heeft de volgende conclusie op papier staan.
Ecorys concludeert dat de voorstellen zowel positieve als negatieve effecten hebben.
Per saldo verwacht Ecorys echter vooral negatieve effecten voor de Nederlandse transportsector. Met name de door Ecorys verwachte toename van cabotage zal voor deze sector een negatief effect hebben.

De Nederlandse transportsector bestaat immers hoofdzakelijk uit MKB-bedrijven, die grotendeels actief zijn op de binnenlandse markt. Het effect van het voorstel over rij- en rusttijden is voor de chauffeurs in de transportsector beperkt negatief door een toename van het risico op vermoeidheid en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Voor wat betreft de lasten voor transportbedrijven,
zowel administratieve lasten als ook operationele kosten, zijn geen effecten gevonden die substantieel van omvang zijn.

Ten aanzien van het voorstel over rij- en rusttijden concludeert het rapport dat het werkgevers meer flexibiliteit biedt bij de planning van ritten. Tegelijkertijd kan het voorstel tot flexibilisering van de rij- en rusttijden leiden tot een groter risico op vermoeidheid bij de chauffeur met mogelijk negatieve effecten voor de verkeersveiligheid.

Wat betreft het voorstel over detachering concludeert het rapport dat dit zal leiden tot een verlaging van de kosten voor buitenlandse transportondernemingen die actief zijn in het internationaal vervoer van en naar Nederland.

Voor zowel de Nederlandse transportondernemingen die internationaal actief zijn als hun buitenlandse concurrenten zullen de administratieve lasten dalen, aldus het rapport.
Transporteffect is erg bezorgd over de toekomst als er geen mensen opstaan die zeggenschap hebben en een team kunnen vormen om het tij te keren.


Zie ook een van de alternatieven omtrent het mobiliteitspakket.Met vriendelijke groet,

Team transporteffect
KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT