De OndernemersPartij is een politieke partij voor- en door ondernemers. Onze belangen zijn daarom uw belangen. Onze partij is niet ingegeven door religie , politieke overtuiging of gedachtegoed. Onze standpunten komen voort uit de praktijk. De ondernemerspraktijk waar u als ondernemer vol in staat.


Wij richten ons helemaal op het MKB en de ZZP’er. Wij weten als geen ander dat politiek Den Haag de ondernemer vreselijk in de steek heeft gelaten. Wij zijn dan ook overtuigd dat er een partij moet komen in de Tweede Kamer die expliciet uw belangen gaat behartigen.  De politieke realiteit heeft uitgewezen dat geen enkele dat namelijk doet. Hiervoor hebben we standpunten geformuleerd over MKB en ZZP en over zorg, onderwijs en bouw&vervoer. In maart 2017 zullen wij deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen.


Rode draad in ons programma is het principe van een “Level Playing Field” gelijke handelsmogelijkheden voor ondernemend Nederland. Hierbij kunt u denken aan het BTW tarief maar ook accijnzen, administratieve lastendruk en de doorgeschoten werkgeverslasten in Nederland.
Steun van de Ondernemerspartij.


Transporteffect is verheugt te vernemen dat de Ondernemerspartij ook van mening is dat de buitenlandse vervoerders in Nederland handig gebruikt maakt van de cabotage wet door ritten aan te nemen die net een andere lidstaat aandoen zodat men niet terug naar het thuisland hoeft, en gebruik kan maken om de drie ritten in 1 lidstaat aaneensluitend mag in een periode van 7 dagen op nieuw in te laten gaan zodra men even een andere lidstaat heeft aangedaan.

Deze traditie van de buitenlandse vervoerders heeft Transporteffect al kenbaar gemaakt op 25 augustus 2017 aan de tweede kamer en Europese commissie.

http://www.transporteffect.nl/ALTERNATIEF_Mobiliteitspakket.php

Hierbij zijn ook voorstellen gedaan tot het verbeteren van de huidige regels waar op dit moment over word nagedacht en gediscussieerd voor de beste invulling voor de EU.

De Ondernemerspartij pleit nu voor een apart beroepscertificaat waarbij buitenlandse vervoer bedrijven een contract moeten overleggen waarbij salariëring binnen de normen van de cao vallen en dat er ook minimaal Nederlands, Duits of Engels moet worden gesproken.

De Ondernemerspartij wil Buitenlandse vervoerders niet uitbannen maar wil wel strengere eisen stellen.

Transporteffect is verheugd dat meer instellingen en organisaties er over nadenken wat ten goede komt aan de uitwerking van het uiteindelijke resultaat.

Transporteffect blijft van mening dat controle via een code op een internationale vrachtbrief de meest effectieve en goedkoopste oplossing is om een vervoerder te verplichten (eventueel) na een aantal ritten vrachten aan te nemen die voor het thuisland bestemd zijn. ( link )

Deze maatregel zal ook beter te controleren zijn zowel onderweg als via de Belastingaangifte van de vrachtvervoerder en opdrachtgever.

Dit neemt niet weg dat Transporteffect hoopt dat er meer voorstellen op tafel komen om deze manier van oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Uiteraard is het niet correct als een vervoeder sociale premies afdraagt in landen waar men niet het werkgebied heeft !

Met vriendelijke groet,

Team Transporteffect
KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX