Slaapvoorzieningen bij het bedrijf !Moeten wij ons daarom wel zorgen over maken ?Doordat de wet “cabinekamperen” is aangescherpt en moeilijk uitvoerbaar is, worden bedrijven die met werknemers buiten Nederland werkt wel enigszins verplicht om over te gaan op alternatieven.

De parkeerplaatsen die nu worden opgezet zijn beduidend gevaarlijker voor een werknemer en die zijn vaak ook niet voorzien van overnachting plaatsten zoals nu de wet acht.
Daarbij komt ook dat veel verschillende culturen bijeenkomen en er zullen groepen ontstaan dat tot frictie kan lijden.
De parkeerplaatsen hebben meer weg van een buitenplaats van een gevangenis dan van een natuurlijke omgeving.

Hier rust de vraag is het dan niet nobel van een bedrijf om ruimte vrij te maken voor het overnachten van zijn eigen werknemers.
Sociale controle is altijd aanwezig en wanneer men over de streep gaat zal hij zich moeten verantwoorden bij de werkgever.

Feit is nu eenmaal dat men op ons vakgebied niet altijd een weekend thuis kan zijn en men kan ook niet verwachten van een werkgever dat hij huizen gaat bouwen voor x aantal medewerkers om een thuis situatie te creëren.

Uiteraard is Transporteffect er niet voor dat een chauffeur weken tot maanden onderweg is zonder zijn gezin te zien.
In onze ogen is dat ook niet nodig en omdat we niet op
zee zitten zal er altijd een mogelijkheid zijn om na een bepaalde tijd een rit weer naar het thuisland in te plannen.
Voor ons is dit een ander onderwerp en wij denken ook dat er geen appels met peren moeten vergeleken worden.

Als een chauffeur door overmacht of door andere oorzaken zijn 45 uur moet maken anders dan zijn thuisland denken wij dat het een goede oplossing kan zijn.

Echter vinden we wel dat het bedrijf voor goede en veilige faciliteiten moet zorgen en ook dat men zich kan terug trekken op een eigenkamer als hij dat wenst.
Hier kunnen verschillende instanties controle op uitvoeren en is ook goed te realiseren.

Ook vinden wij dat het niet de bedoeling kan zijn dat men de ritten erop op inplant om zo misbruik te maken van deze mogelijkheid.

De eerste prioriteit zal altijd thuis moeten zijn als men dit wenst.
Er zijn natuurlijk ook meerdere beroepen waar men er voor kiest om voor langere periodes niet thuis te zijn.
bijvoorbeeld zeevaart,defensie,booreilanden en meer.

Een chauffeur heeft natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid en is altijd vrij om niet bij een werkgever te werken als hij of zij geen vrede mee heeft met de beslissingen van de werkgever.


Met vriendelijke groet,

Team Transporteffect
Radio uitzending 11/feb/2018
KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX