klik voor vergroting
Carla Dekens  Tim Kollee
Heer Van Dalen
Heer de Jong
Verslag van het bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

Betreft: aanbieden petitie aan mevrouw Jongerius, de heren Van Dalen, De jong en Fejardo
Datum: 29 augustus 2017

Het aanbieden van de petitie door Tim Kollee van Chauffeursnieuws, in aanwezigheid van Carla Dekens van Transporteffect, heeft vanmiddag plaatsgevonden bij het Europees Parlement te Brussel.

Zowel Chauffeursnieuws als Transporteffect zijn met groot respect en vriendelijkheid ontvangen door de leden van de politiek, zie de namen hierboven. Er is erkenning voor onze inzet voor de chauffeursproblematiek in Calais en ver daarbuiten. De petitie is dan ook met waardering in ontvangst genomen.

De Europarlementariërs geven hoge prioriteit aan deze problematiek en hebben reeds brieven aan de Ministers van alle Europese lidstaten opgesteld en die worden deze week nog verzonden. Dit zijn zogeheten brandbrieven waarin de Ministers dringend wordt gevraagd hoe zij denken over de chauffeursproblematiek, of zij deze problemen in behandeling willen nemen en met welk voorstel zij zullen komen voor de volgende Europese vergadering later dit jaar. Zij kunnen zich niet conformeren aan het Mobiliteitsplan en vinden dat dit plan geen oplossing is voor de problematiek.

Mw. Violeta Bulc is eerder dit jaar incognito naar Calais afgereisd en heeft aan den lijve ondervonden hoe groot het migratieprobleem is. Een confrontatie met migranten heeft zij ter plaatse ondervonden. De voorstellen voor de financiële  en operationele gevolgen van een mogelijke oplossing is mei jl. ingediend bij de Europese Commissie en zij zien in dat deze nog verscherpt kunnen worden en zijn hier druk mee bezig. Echter zal op financieel gebied “de pot” verdeeld moeten worden over diverse zaken binnen de vervoerswereld. Er kunnen nu nog geen uitspraken worden gedaan over de uitvoering van de voorstellen, maar zij verwachten dat er in de tweede helft 2018 alles en iedereen met elkaar in gesprek is geweest en er meer inzicht komt in de uitvoering van een oplossing inzake de chauffeursproblematiek.

Chauffeursnieuws en Transporteffect hebben de urgentie van het probleem nogmaals benadrukt dat een oplossing ook daadwerkelijk absoluut urgent is. Dit werd bekrachtigd door dhr. Fejardo, maar de raderen van de politiek draaien langzaam.

Conclusie
Onze aanwezigheid en het overhandigen van de petitie heeft een goede indruk achtergelaten bij bovenvermelde personen. Zij zien in dat wij serieus onze achterban vertegenwoordigen. Geduld zal moeten worden getoond voor het verdere verloop inzake de problematiek.Carla Dekens

Team Transporteffect
KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX