advertenties

steun ons door op advertentie te klikken

KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Share
DELEN
Chauffeurs eisen veiligheid !! VACATURES (logistiek en transport) ChauffeursNieuws Vrienden van Chauffeursnieuws TRANSPORTEFFECT NL Beroepschauffeurs Preventie Groep

FACEBOOK GROEPEN

CHAUFFEURSNIEUWS 2.0
Alcoholslot hoe wil de minister dit gaan doen ?

Deze vraag rijst gelijk bij ons als wij dit horen.

Natuurlijk is het niet goed te praten als beroepschauffeurs met alcohol op achter het stuur gaan zitten, maar dit geldt voor iedereen.
Per jaar worden regelmatig overtredingen begaan en dit komt in alle lagen van de bevolking voor.

Is een alcoholslot de oplossing ?

De minister geeft deze reactie wel maar hoe zou ze dit willen realiseren ?

Volgens ons zou het alleen effect kunnen hebben als in de Europese Unie in het geheel dezelfde regel wordt doorgevoerd !

Als de minister de cijfers zou bekijken dan zal één ding duidelijk worden dat chauffeurs met andere nationaliteit vrijwel zeker de problemen veroorzaken in de weekenden.

Of dit nu is met alcoholmisbruik, milieu vervuiling danwel ordeverstoring.

Steeds vaker zien wij dat Nederlandse beroepschauffeurs in één adem worden genoemd waardoor zij op dezelfde positie gezet als de beroepschauffeur uit andere culturen.

Wij vinden dat het nu erg nodig is om het beestje bij de naam te noemen als er calamiteiten zijn.

Al decenia lang is er veel respect van bedrijven en burgers voor de vakbekwaamheid en de normen en waarden van de Nederlandse beroepschauffeur, zowel in binnen- en buitenland.

Omdat in de media zelden de nationaliteit gemeld wordt bij overtredingen en ongevallen en er nooit onderscheid wordt gemaakt in rapporten en cijfers die worden opgesteld door onderzoekbureaus, is er geen duidelijk inzicht voor de maatschappij welke landen nu daadwerkelijk sjoemelen met regels en veiligheid.

Hierdoor ondervinden Nederlandse chauffeurs desastreuze imagoschade, zeker als de minister zelf ook uitspraken doet over het invoeren van een alcoholslot voor beroepschauffeurs zonder dit te onderbouwen.

Hiermee wekt ze de indruk naar de maatschappij toe dat het  veelal beroepschauffeurs van Nederlandse bodem betreft.

Wij zien steeds vaker dat termen als Aso-Trucker worden gebruikt en dat vrachtwagenchauffeurs over één kam worden geschoren.  De bevolking gaat er dan vanuit dat elke chauffeur hetzelfde is.

Maar is dan elke autobestuurder ook dezelfde ?

Elke dag begaan duizenden personenwagens overtredingen in het verkeer, echter wanneer het een vrachtwagenchauffeur betreft wordt het breed uitgemeten in de pers en blaast  de op sensatie beluste media het nog groter op.

Nu zien we dus dat de minister er in mee gaat om een alcoholslot voor elke Nederlandse vrachtwagen voor te stellen.

Dit is voor ons een utopie zeker ook omdat het in bijna alle gevallen gaat om buitenlandse chauffeurs op Nederlandse wegen of heeft zij genoeg  macht om te roepen dat óók buitenlandse kentekens voorzien moeten worden van een alcoholslot?

Ook bevreemd het ons dat er op jaarbasis veel meer alcohol overtredingen bij personenvoertuigen worden gemeld dan bij het beroepsgoederenvervoer.

Ook zou de minister woord bij daad moet voegen door niet eenmalig de controle op weekendrust in cabine uit te voeren.

Berichten van uitgevoerde controles zijn er niet meer gekomen en daardoor zal men ons blijven zien als een tolerant land.

Wij kunnen ons voorstellen dat buitenlandse chauffeurs die ver weg zijn van het thuisfront  vereenzamen en het zwaar krijgen. Om het voor zichzelf dragelijker te maken kan snel naar de fles gegrepen worden.

Ook is men vaak gedwongen op afgelegen gebieden te staan en men vervoermiddelen nodig heeft om onder de mensen te komen.

Het is bekend dat  alcohol het verantwoordelijkheidsgevoel sterk doet afnemen. Daarbij komt ook dat de normen en waarden minder sterk ontwikkeld kunnen zijn en rijvaardigheid in nuchtere toestand al van mindere kwaliteit is.

Wij zijn van mening dat het een dringende taak is van de Europese Unie om per lidstaat in kaart te brengen wat de normen, waarden en kwaliteiten zijn  waarover men moet beschikken om deel te mogen nemen aan het verkeer in andere lidstaten.

Op zich is dat niet nieuw want er zijn verschillende landen waar een rijbewijs in eigen land geldig is maar bijvoorbeeld niet in Nederland.

Feit blijft natuurlijk dat als een beroepschauffeur met alcohol op aan het verkeer deelneemt dat zeer hard moet worden aangepakt zowel voor binnenlandse als buitenlandse chauffeurs.


Met vriendelijke groet,

Transporteffect