Ben Weyts wil kilometerheffing voor iedereen

Ben Weyts wil kilometerheffing voor iedereen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts blijft het herhalen: hij wil een kilometerheffing voor alle voertuigen. Dat heeft hij onlangs nogmaals bevestigd op de Vlaamse openbare omroep als reactie op de wegversperringen door vrachtwagens.

Naar aanleiding van de wegversperringen door bepaalde Waalse transporteurs hield Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) voet bij stuk wat de kilometerheffing voor vrachtwagens betreft. Maar hij bevestigde vorige week eveneens op de Vlaamse openbare omroep wat hij al in 2015 voor ogen had, namelijk dat er ook een kilometerheffing voor personenwagens ingevoerd moet worden. Daardoor zullen meer bepaald de buitenlandse bestuurders moeten betalen, die op dit ogenblik kosteloos Vlaanderen doorkruisen. Het geld moet volgens de minister dienen voor de verbetering van de infrastructuur en uitbreiding van alternatieve transportmiddelen. Weyts vindt ook dat ter compensatie de verkeersbelasting in Vlaanderen afgeschaft moet worden. Dan rijst de vraag natuurlijk hoe Brussel en Wallonië zullen reageren en wat er onderhandeld zal worden met de Federale Overheid.

Reacties