advertenties

steun ons door op advertentie te klikken

KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Hoe betrouwbaar is de informatie chauffeurstekort ?
Er gaat bijna geen dag voorbij of er wordt gesproken over het chauffeurstekort in Nederland.

Transporteffect vraagt zich af wat de achterliggende gedachte is om het groot uitgemeten onder de aandacht te brengen bij de mensen. Wij zijn namelijk benieuwd hoe deze cijfers tot stand komen en hoe betrouwbaar deze gegevens zijn.

Als we naar de vacaturesites kijken zien we deze cijfers niet terug, dus reden voor ons om hier wat dieper op in te gaan.

Transporteffect krijgt ook van ondernemers te horen dat de cijfers spreken over een groei van transportprijzen, echter in de praktijk is daar weinig tot niets van te merken.

Als men aan de tafel zit dan is de concurrentie groot en het is aan de ondernemer of hij voor de duurdere Nederlandse transportondernemer wil gaan of dat hij gebruik maakt van de goedkopere Oost Europese transportondernemers, vandaar we de cijfers niet aannemen voor zoete koek.

In november 2017 is door het Sectorinstituut Transport en Logistiek naar buiten gebracht dat er 20 miljoen nodig zou zijn om het chauffeurstekort aan te pakken.
Twintig miljoen zou deels door de overheid opgehoest moeten worden en deels door de ondernemer.

Daardoor vragen wij ons af wat de intentie is van het Sectorinstituut.
Het Sectorinstituut bestaat uit de TLN, VVT, FNV en CNV.

In voorgaande artikelen gaven we al aan hoe vreemd het is dat deze organisaties samenwerken. Tijdens de CAO onderhandelingen verwacht de werknemer dat men opkomt voor de belangen van de werknemer en werkgever.

In de ogen van Transporteffect is dat geen goede basis voor onderhandelingen als men aan elkaar verbonden is door middel van één enkele organisatie !

Daarbij profileert TLN zich door veel kennis van zaken te hebben in de transport,  alleen wordt dit gegeven veelal bij transportondernemers en transportwerknemers tot een utopie verklaard.

In ons artikel TLN WAAROM (http://www.transporteffect.nl/tln.html) geven we ook aan dat er zeer grote vraagtekens kunnen worden gezet bij de belangen en de structuur van deze organisatie.

Transporteffect is keer op keer weer verwonderd dat media en overheid zich laten voorlichten door deze organisatie.

Al tientallen jaren wordt er geroepen dat er een chauffeurstekort dreigt, dit mede door vergrijzing en de imagoschade die men aanricht in de media.

Als Transporteffect de vacatures nakijkt kunnen wij niet onderbouwen dat er een chauffeurstekort is zoals men heden beweerd.

Zo staan er deze week bij Indeed maar 103 vacatures open en bij het Sectorinstituut 87 vacatures, dit zijn normale aantallen door de jaren heen.

Als we een brede zoekopdracht doen komen we rond de duizend, alleen daar zit een verscheidenheid in met alles wat met de transportsector te maken heeft,  van magazijnmedewerker tot transportplanner en ook veel deeltijd banen.

Het UWV kwam 15 januari 2018 ook naar buiten met een bericht dat er een chauffeurstekort is en er zouden naar schatting 7000 open vacatures zijn.

Transporteffect wil benadrukken dat het in onze ogen niet zichtbaar is en dat men dit altijd kan roepen, maar in praktijk de zaken totaal anders kunnen liggen.

Vertrouw dus niet blindelings op de informatie en wij raden u aan om eigen onderzoek te doen als u van baan wilt veranderen.

Vakbonden en organisaties hebben vaak hele andere belangen om informatie naar buiten te brengen.

Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het stimuleren om goedkopere krachten binnen te halen, omdat men hard genoeg roept dat vacatures niet gevuld kunnen worden of alleen al financieel steun te vergaren om de eigen balansen positief te maken, onder de noemer - nodig om het chauffeurstekort aan te pakken.

Vakbonden zouden zich ook moeten schamen als het tekort aan chauffeurs hard gemaakt kan worden.

Tijdens de laatste onderhandelingen omtrent de CAO heeft men veel moeten toegeven aan de ondernemers en daarbij heeft het bijna een jaar geduurd voordat een akkoord was bereikt.

Tot slot

Transporteffect trekt de gegevens die op tafel liggen in twijfel en is van mening dat men bewust moet zijn van de eisen bij een sollicitatie of als men er over nadenkt om van baan te veranderen.


Met vriendelijke groet,

Team Transporteffect
Zoek resultaat op 17 jan. 2018
Alles met betrekking tot transport !

INDEX