Dank u SP afdeling Venlo.

Chauffeursnieuws

Dank u SP afdeling Venlo.

Onderstaand een stukje tekst uit het eindrapport Van de SP afdeling Venlo naar aanleiding van een eerder door chauffeursnieuws.com en Trucker Appy gestarte online petitie.

De afgelopen weken heb ik een ondernemer mentaal langzaam naar de knoppen zien
gaan. En de oorzaak daarvan is de gemeente Venlo.
Dat gesteld hebbende gaat ook de hand in eigen boezem. Toen de gemeenteraad het
initiatief van met name D66, voor een detailhandelszone rondom de Keulse Barrière en later
het bestemmingsplan hiervoor goedkeurde, had zij niet of nauwelijks voor ogen dat er nog
goed lopende ondernemingen zaten.
Onvoldoende had men op het netvlies dat met name Nederlandse vrachtwagenchauffeurs de
Keulse Barrière nog steeds graag als pleisterplaats gebruiken en met het restaurant De
Nieuwe Keulse een ‘huiskamer’ hadden aan de grens.
Ik heb gezien dat media-aandacht over de afsluiting van de parkeerplaats door de gemeente,
geen enkele reactie opleverde van dit college. De kop in het zand, omdat niets de aandacht
mag afleiden van de grotere bedrijven die de zogenaamde logistieke hotspot Venlo groot
moeten maken?
Ook geen enkel oog voor de Nederlandse beroepschauffeur die steeds meer ziet hoe zijn
werk verdrongen wordt.
Geen enkel oog voor een kleine ondernemer die succesvol deze chauffeurs een thuis ver
van huis biedt.
Nee, wel pronken met ondernemingen die hun vrachtwagens op buitenlands kenteken
plaatsen en de eigen chauffeurs hebben ontslagen en vervangen door mensen uit vooral
Oost-Europa. Mensen die voor een hongerloon het werk verrichten wat voorheen door
gediplomeerde Nederlandse beroepskrachten werd uitgevoerd. Pronken met moderne
slavernij?
Een gemeente die niet zwicht voor negatieve verhalen over de bedenkelijke rol die zij speelt
bij het wegpesten van een ondernemer. Een gemeente die geen gehoor heeft voor kleinere
ondernemers en enkel en alleen met de grote jongens wil optrekken. Dat is het hedendaagse
Venlo en de heersende coalitie. Blind voor diegenen die al hard werkend proberen de
eindjes aan elkaar te knopen.
Mede door de gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gevoerd met ondernemers en
chauffeurs in de logistieke sector, ben ik meer overtuigd geraakt dat actie ten behoeve van
deze beroepsgroep nodig is. Ook om de neoliberale nachtmerrie te keren.
Het is nodig dit tij te keren en er ook te zijn voor de kleine ondernemer.
Als u mij vraagt waarom…? Omdat ik de afgelopen maanden een ondernemer langzaam
naar de knoppen zag gaan en chauffeurs vertwijfeld afvragen hoe het mogelijk is dat een
logistieke hotspot vergeet rekening te houden met degene die die hotspot dagelijks
doorrijden; de vrachtwagenchauffeurs en hun ondernemingen.
Allen bedrijven en personeel dat geen duidelijkheid krijgt van de gemeente wat er de
komende maanden concreet gaat gebeuren. Gemeentelijke beslissingen waar het
voortbestaan van een onderneming, en routering van de beroepschauffeur afhankelijk van is.
Zo ga je niet met mensen om.

Petra Raijer
Gemeenteraadslid voor de SP in Venlo

Via deze link komt u bij het gehele rapport.

Reacties