Boetes, flitspalen en vrachtwagens !


Technologie en vooruitgang is aan de orde van de dag en veel bedrijven en instanties zijn er mee bezig.

Transporteffect volgt de ontwikkelingen dan ook met veel belangstelling op de voet en ziet wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is en wat de toekomst gaat brengen.

In begin jaren 90 moesten de chauffeurs met landkaarten en stratenatlas nog hun weg zoeken.

Mobiele bereikbaarheid was er nog niet bij en internet en sociale media was nog niet eens denkbaar bij de mensen.

Internet en mobiele telefonie is pas voor het grote publiek ingevoerd rond eind jaren 90, waarvan internet pas in 2002, de smartphone in 2007 en Facebook startte in 2008.

Wanneer we hier dieper over nadenken is het vreemd dat met alle mogelijkheden van tegenwoordig de flitseropstellingen en afstandmetingen niet eerlijker en correcter kunnen worden uitgevoerd.

Transporteffect doelt voornamelijk met deze vraag op de vrachtwagens.

Foutieve flitsmetingen

Flitsers zijn voornamelijk opgesteld rechts van de weg en daarbij wordt gebruik gemaakt van fotografie aan de voorkant of achterkant van het voertuig.

Bij controlesnelheid heeft een vrachtwagen met zijn lengte grote kans op valse boetes.

Een kleiner voertuig, zoals personenwagens, kunnen zich op het laatste moment bij het zien van de flitser verschuilen naast de vrachtwagen. Op de foto zal enkel de vrachtwagen te zien zijn met de gemeten snelheid van het kleine voertuig. Hierdoor kunnen hoge boetes worden toegeschreven aan het verkeerde voertuig.

Afstandmetingen

Afstandmetingen worden steeds vaker uitgevoerd met name in Duitsland. Transporteffect heeft daar niets op tegen en stimuleert dit, echter heeft Transporteffect wel vragen bij de uitvoering van de metingen.

Afstandmetingen worden vaak laag bij de grond uitgevoerd door middel van een filmcamera. Doordat het laag bij de grond is opgesteld wordt een afstand tussen voertuigen gemeten over een gering aantal meters.

Ook het startpunt van de meting tot de camera doet hier een probleem de kop opsteken.

Als meerdere vrachtwagens achter elkaar rijden met voldoende afstand en het voorste voertuig merkt de camera op en laat gas los of remt af, dan treedt het harmonica-effect in werking (2 sec reactietijd) en men kan een hoge boete verwachten.

De twee gevallen die we hier aangeven komen steeds vaker voor, doordat het alleen maar drukker wordt op de wegen.

Bezwaar maken

Overheden en controle ambtenaren hebben als argument dat men bezwaar kan maken tegen onterechte boetes.

Transporteffect is van mening dat het de omgekeerde wereld is zeker omdat er anno 2018 mogelijkheden genoeg te bedenken zijn voor deze twee gevallen.

Bijvoorbeeld de snelheidsmetingen van bovenaf of links van de weg uit te voeren.

Wat betreft afstandmetingen, deze kunnen onzichtbaar gemaakt worden door de camera’s niet op te laten vallen, zodat het harmonica-effect niet tot stand komt.

Bezwaar maken kost tijd en men heeft middelen nodig om bezwaar te kunnen maken. Dat is vaak een probleem als men onderweg is.

Ook komen veelal boetes bij uw bedrijf binnen op naam van het bedrijf, dus zal het bedrijf de procedure in gang moeten zetten.

Veel bedrijven kiezen ervoor om de boetes klakkeloos te betalen en terug te vorderen op uw volgende salaris, waardoor bezwaar maken niet mogelijk is anders dan bij uw werkgever.

Speelbal

Wat Transporteffect hier aanhaalt speelt alleen bij vrachtwagenchauffeurs en we vragen ons af of dat de reden kan zijn dat instanties en belangenorganisaties hier geen aandacht aan besteden.

Transporteffect ziet in het algemeen dat een beroepschauffeur zijn uiterste best doet om de opgelegde regels en afspraken te volgen en probeert daarbij ook het onmogelijke te realiseren.

Dit baart ons zorgen, zeker als er meldingen binnen komen zoals afgelopen week in Zwitserland het geval was:

Deze chauffeur had alles in orde waar hij invloed op heeft, maar toch kreeg hij een boete van 373 euro aangezien de het onder de wagen nat was en dat men nam aan dat het olie was wat een milieudelict is. (zie hier onder de foto's)

De beroepschauffeur wordt langzamerhand de speelbal van de maatschappij en gezien als het pispaaltje van de klas.

Transporteffect wil dit punt wederom onder de aandacht brengen en ook met betrekking tot dit onderwerp willen wij graag uw suggesties en commentaren.

Met vriendelijke groet,

Transporteffect
Chauffeur heeft geen druppels gevonden na een tijd stil staan en mocht na betalen van boete ook gewoon de weg vervolgen.
Juiste positie voor afstandmetingen.
Links van de weg in de berm naar onze mening gevaarlijk en geen eerlijke meting mogelijk.
Vrachtwagen kan in het zichtveld (foto) rijden van een ander voertuig die in overtreding is.
Vrachtwagen kan in het zichtveld (foto) rijden van een ander voertuig die in overtreding is.
KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX