Gedachtes van een chauffeur

Ik stel het volgende: Het mensenrecht van ons als chauffeur wordt geschonden. Zoals we weten worden er steeds meer parkeerplaatsen gesloten langs de openbare (snel)wegen. Tegelijkertijd is een algemeen overnachtingsverbod op industrieterreinen, en andere wegen buiten de bebouwde kom, voor vrachtwagens sterk in opmars. Van overheidswege heeft men een heel mooi plan bedacht om hier op geraffineerde wijze misbruik van te maken. Namelijk, de aanleg van betaalde parkeerplaatsen. Maar waarom betaald?… Het is immer geen vrije keuze om daar te gaan staan als dat door overheidswege wordt opgelegd. Doordat gemeentelijk – of plaatselijke – verordeningen zodanig worden aangepast, ( overnachtingsverboden) worden wij verplicht te rijden naar een locatie waar men verplicht wordt te betalen. Daar hebben we dan geen keus meer in. Ik ben van mening dat het nog altijd een mensenrecht is om zelf te bepalen waar ik mijn geld aan uitgeef. Dat is de vrije keus waar wij als mens recht op hebben. Dit recht wordt ons op slinkse wijze ontnomen. Een veel gehoorde reactie is dat het te maken heeft met overlast van – veelal – buitenlandse chauffeurs. Dat is bekend en zeker niet onwaar. Maar om dit als rechtvaardiging te gebruiken om ons een deel van ons mensenrecht te ontnemen is veruit te absurd voor woorden, en mijns inziens volstrekt onaanvaardbaar. Wanneer een chauffeur aan het eind van zijn rij- en/of diensttijd zit, zal er gewoon gestopt moeten worden. Ook als je aan het einde hiervan niet precies bij een betaalde parking uitkomt. Wetten en regelgeving dienen zodanig geconstrueerd te worden dat zij niet met elkaar in conflict kunnen komen. Dat is hier nu wel het geval. In veel gevallen komt het voor dat de regels betreft de rij-en rusttijdenregeling, welke door Europese besluitvorming tot stand gekomen is, niet nageleefd kunnen worden doordat plaatselijke overheden hun regels superieur stellen boven de Europese regeling. En in allebei de gevallen is het niet naleven daarvan strafbaar met sancties tot gevolg. Kortom… als je je aan het ene regeltje houdt dan kom je automatisch in conflict met het andere regeltje. In beide gevallen gebruiken de controlerende instanties het als een rechtvaardiging om de chauffeur een boete op te leggen. Zo wordt je ongevraagd in een hoek gedreven waar je alleen maar uit kunt komen door te betalen. Dit is niet eerlijk en druist in tegen de rechten die wij als mens hebben.

Reacties