Kilometerheffing: “Het systeem werkt en we hebben de cijfers om dat te bewijzen”

Kilometerheffing: “Het systeem werkt en we hebben de cijfers om dat te bewijzen”

“Het systeem werkt en we hebben de cijfers om dat te bewijzen.” Dat meldt Benoît Lempkowicz, woordvoerder van Satellic, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het systeem voor de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Hij reageert daarmee op een bericht vandaag in de krant L’Echo dat een vijftigtal transportbedrijven de kilometerheffing voor vrachtwagens gaat aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.
“We hebben onze argumenten al voorgelegd aan de rechtbank van Luik, die ons gelijk gegeven heeft”, aldus Lempkowicz. Nu slepen transportbedrijven Viapass, het interregionale orgaan dat de kilometerheffing coördineert, en Satellic, het bedrijf dat instaat voor de dienstverlening van het nieuwe systeem, voor de rechtbank in Brussel. De betrokken bedrijven vragen de aanstelling van een gerechtelijke expert, die onder meer moet nagaan of de registratiestoestellen voldoende betrouwbaar zijn.

In totaal zijn een half miljoen OBU’s (On Board Unit) verdeeld, waarvan er 350.000 geactiveerd zijn, aldus Satellic. “Zowat 5.000 van die toestellen geven een rood licht, hetgeen kan duiden op het vergeten activeren of een probleem met de kredietkaart. Van die 5.000 toestellen zijn er ongeveer 500 daadwerkelijk defect, ofwel 0,14 procent van de geactiveerde OBU’s”, aldus de woordvoerder.

Reacties