TRANSPORTEFFECT heeft het meerwaarde ?


Dit is een vraag die eigenlijk bij elke organisatie of vakbeweging speelt zo ook bij ons.
Transporteffect is opgericht om beroepschauffeurs weer een stem te laten geven en daarbij dillemma's kenbaar te maken bij de politiek en andere organisaties.

Waarom ?

Transporteffect bestaat zelf uit mensen die heden het vak uit oefenen en door de jaren heen zagen wij dat de beroepschauffeur maar ook de transportondernemer verder en verder in een hoek worden gedrukt.
Logische gevolgen worden onderschat of men heeft naar onze mening de instelling dat het een probleem voor later is.
Vakbewegingen van Nederland hebben in onze ogen niet de kracht en kennis die nodig is alle punten te begrijpen en kunnen of zijn niet bereid tot overgaan van harde acties.
De media schildert de beroepschauffeur af als een zijtak van de maatschappij (subcultuur) en voor de politiek staan we nu onderaan op de ladder.

Illusie

Transporteffect heeft niet de illusie dat wij superhelden zijn en dat we de wereld wel even kunnen veranderen !
Echter is wel de opzet van ons om naar de politiek en vakbewegingen te schrijven doormiddel van onze artikelen die gepubliceerd worden op www.transporteffect.nl.
Doel is daarmee de vinger op de zere plek te leggen en met steun ook van u dus de stem te zijn naar politiek en organisaties.
Uiteraard als wij interessante onderwerpen zien voor alle partijen dan plaatsten we dat ook en dit vooral op onze Facebook.
Ook werken we daarin samen met chauffeursnieuws (bekende Facebook community) om een breed platform te creëren.

Politiek en organisaties

Politiek is een orgaan dat zeer moeilijk is te doordringen en niet open staat voor veranderingen die worden aangedragen van buitenaf zoals algemeen bekend.
Beroepschauffeurs hebben daarbij nu ook te maken met het Europese Parlement en niet meer alleen de Tweede Kamer der Nederlanden.
Transporteffect is daardoor van mening dat veel mensen, vakbewegingen en organisaties de bijl erbij neer leggen en minder strijdbaar zijn.
Wij hebben ook de indruk gekregen dat vakbewegingen en werkgeversorganisaties in een netwerk zijn beland die belangen van de organisaties en de politiek enkel maar koesteren.
Een recent voorbeeld is het vragen om 10 miljoen euro aan de overheid met de gebonden krachten van vakbonden CNV en FNV en werkgeversorganisatie TLN en VTT. (sectorinstituut)
En daarbij misschien wel de overdreven berichtgeving over een chauffeurs tekort.
Dit geeft in onze ogen een nauwe samenwerking weer en is geen onafhankelijkheid tussen vakbeweging en werkgeversorganisatie die ten goede komt aan de belangen voor de beroepschauffeurs.
Bijvoorbeeld bij CAO onderhandelingen.

Zwakte van vakbonden

Als we naar België, Italië en Frankrijk kijken is de macht van de vakbonden van een ander kaliber dan bij ons in Nederland.
De politiek speelt hier handig op in en heeft ook alle ruimte en vrij baan in onze ogen.
Als we zien dat van de week een klein groepje een snelweg kunnen blokkeren ook al zit er een boete aan vast,dan zou dit voor vakbonden zeker een mogelijkheid moeten zijn tot een daadwerkelijk pressiemiddel !
In onze ogen zijn vakbonden in Nederland verzwakt en hebben minder invloed dan in het verre verleden.
Vrijwel direct na de CAO onderhandelingen volgen er alleen maar berichten van groei en welvaart in de transportsector terwijl jarenlang de beroepschauffeur heeft moeten inleveren en gedwongen maatregelen heeft moeten accepteren.
Als we kijken naar de landen België, Italië en Frankrijkis hier een stijging voor het respect van vakbonden en hun ledenaantallen.
Transporteffect heeft niet dezelfde wettelijke rechten als een vakbond dus kunnen we alleen te werk gaan zoals hier aangegeven in de tekst.

Maakt Transporteffect verschil ?

Om deze vraag draait alles uiteraard, echter is het te vroeg naar de mening van ons om dit te beantwoorden.
Transporteffect stopt veel energie, tijd en eigen kapitaal in het feit dat we een visie hebben dat er uiteindelijk positieve resultaten voor de beroepschauffeur worden behaald.
De politieke motor is hiervan de grootste boosdoener aangezien misleiding, machtsmisbruik, populisme en de macht van het geld vaak de kop op doen steken.
Tijd is ook een belangrijke factor in de politiek. Men tracht altijd zo lang mogelijk over een onderwerp te doen om opstand te voorkomen en rust en vergeetfactor mee te laten tellen.

Een mooi voorbeeld hiervan is Europarlementariër Agnes Jongerius.

Die heeft jaren moeten strijden voor een akkoord over gelijk werk gelijk loon en uiteindelijk is er maar een klein deel voltooid, omdat de grootste sector buiten het akkoord staat, namelijk de transport !
Nu zal er weer maanden danwel jaren overheen gaan voordat het op tafel komt en jaren duren voordat er iets concreet wordt besloten, tenzij stakingen in de transport worden doorgevoerd. Dit leidt normaliter tot snelle beslissingen.

De tweede boosdoener is de Nederlandsevakbond(en). Deze zien of kunnen geen noodzakelijke druk uitoefenen en slikken alle veranderingen die door politiek en gemeentes worden gemaakt !
Ook worden brieven moeilijk beantwoord, omdat men denkt dat die consequenties kunnen hebben. Men heeft eentactiek van stilzwijgen en laten doodbloeden van voor hun lastige kwesties.
Voorbeelden zijn niet op één hand te tellen en als er dan een keer een uitspraak komt dan blijft het vaak bij enkele woorden en de indruk bestaat dat dit meer is om de publiciteit te halen dan concreet een probleem aan te pakken.
Vakbonden volgen al jaren deze methodes en of men een omslag kan maken zal de toekomst moeten uitwijzen.

Wat betreft Transporteffect lopen we tegen bepaalde zaken aan die niet geheel onverwacht waren.
Politiek en vakbonden zijn voorzichtiger met antwoorden dan voorheen omdat er meer consequenties aan vast zitten dan toen we net begonnen, vermoeden wij.
Wij zullen uiteraard niet de dialogen die we met politiek en organisaties een op een publiceren in openbaarheid.Alleen al om het feit dat men dan gegronde redenen heeft om ons te negeren in de toekomst.

Het is niet onze bedoeling om de oorlog te verklaren met vakbonden en politiek wij benadrukken feiten en dragen onze kennis over en bieden oplossingen aan.
Transporteffect blijft van mening als iedereen samenwerkt dat een betere toekomst een feit is voor het vak beroepschauffeur en dat het imago sterk zal verbeteren in de maatschappij.

Echter neemt dit niet weg dat politiek en organisaties ervoor kunnen kiezen op een bepaald moment om ons te proberen buiten te sluiten en geen inzage te geven om de grond onder onze voeten weg te halen.
Om dit te voorkomen kunnen wij alleen maar blijven strijden om meer artikelen te publiceren en zoveel mogelijk mensen bewust te laten worden van wat er speelt in de transportsector en daarbij ons bereik blijven te vergroten.
Doormiddel van bekendheid en uw reacties krijgen we het wapen in handen wat nodig is om dialogen te blijven bewerkstelligen en daarbij kennis door te geven wat er speelt onder de beroepschauffeurs.

Ook wij horen de geluiden dat het allemaal geen zin heeft, dat men er geen vertrouwen meer in heeft en we geven toe dat het lijkt of de moed in de schoenen is gezakt, als we terugkijken naar voorgaande jaren.

Transporteffect wil in ieder geval een poging wagen en wij blijven tot nu vast besloten om door te gaan met de artikelen en aanschrijven van organisaties en de politiek, in de hoop dat er uiteindelijk een verschil zichtbaar wordt voor onze beroepschauffeurs.

Wij gaan er van uit dat de aanhouder wint en wij blijven de lijn volgen die wij uitgezet hebben.


Met vriendelijke groet,

Team Transporteffect
KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Share
DELEN

advertenties

steun ons door op advertentie te klikken