KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

NAAR START
Polen opweg naar uitreding EU
Warschau is gedreven naar een losse unie, maar andere leden debatteren openlijk  voor dieper integratie.

Dit zijn gevoelige tijden voor de relatie van Polen met de Europese Unie.

De politieke omwentelingen in Europa van het afgelopen jaar hebben veel verbazing doen opwaaien, maar weinigen hebben zo verkeerd geschoten als de Poolse regering. Tot eind juni was de diplomatieke prioriteit van Warschau, een alliantie met de Verenigde Staten aangegaan om te drukken naar een losse Europese Unie.

Toen deze strategie door Brexit werd uit elkaar werd geblazen, bleef Warschau verder aanroepen tot een losse EU, met het argument dat dit de beste manier was om verdere populistische opstanden te voorkomen.
Nu is Polen voor een tweede keer strategisch geïsoleerd:
na de verkiezing van Emmanuel Macron als president van Frankrijk is het een diepere integratie die nu de EU-agenda bovenstelt.

De strategische isolatie van Polen wordt gecombineerd door een politieke isolatie.
Warschau is bezig met een langlopende actie bij de Europese Commissie over hervormingen naar het grondwettelijk hof van Brussel, waarvan Brussel de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ondermijnt en de rechtsstaat bedreigt.
Deze actie escaleerde vorige week toen ministers van de EU-lidstaten voor het eerst formeel besproken hoe ze reageren op de vermeende schending van de EU-waarden van Polen.

Warschau is ook in strijd met Brussel over een nieuw asielbeleid dat vereist dat het een deel van vluchtelingen accepteert in de Schengen-paspoortvrije reiszone.
En eerder dit jaar was Warschau 27 tot 1 geworden toen het probeerde de herverkiezing van de voormalige Poolse premier Donald Tusk te blokkeren als voorzitter van de Europese Raad.

Toch kan Warschau zich niet veroorloven om geïsoleerd te worden als gesprekken over de toekomstige vorm van de EU aan de gang zijn. Brexit heeft niet alleen Warschau van een bondgenoot ontdaan, maar zal het EU-machtspositie veranderen. Duitsland, Frankrijk en Italië zullen hun aandeel in de EU-bevolking stijgen met meer dan 50%, waardoor ze meer kracht krijgen in EU-stemmen.

Tegelijkertijd zal het aandeel van de eurozone waarschijnlijk hoger zijn dan 75%, waardoor er vragen komen over hoe de belangen van landen als Polen die de gemeenschappelijke munteenheid niet gebruiken, worden beschermd.

Meneer Macron's herhaalde beschuldigingen dat Polen zich schuldig maakt aan "sociale dumping", omdat de lagere loonkosten het mogelijk maken om de Franse werknemers te onderbreken, hebben Warschau gearresteerd. Poolse ministers vrezen dat de prototype retoriek van de heer Macron wijst op risico's voor de integriteit van de EU-interne markt.

Warschau's grootste zorg is dat het helemaal zal worden uitgesloten van de besluitvorming. Het wil dat de eurozone op EU-niveau op EU-niveau overeengekomen wordt om de eurozone te versterken, zodat de landen buiten de eurozone hierover kunnen spreken en alle nieuwe regelingen door de EU-instellingen worden gecontroleerd.

Maar landen in de eurozone kunnen proberen om veranderingen in de verdrag te voorkomen die in verschillende landen referendums zouden veroorzaken door in plaats van nieuwe intergouvernementele overeenkomsten te kiezen, zoals bij de oprichting van het bailoutfonds, het Europees stabiliteitsmechanisme. De macht zou dan verschuiven naar nieuwe governance-structuren in de eurozone, waaruit Polen zou worden uitgesloten.
Dat zou nieuwe spanningen kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld als de oprichting van een nieuw eurozone-budget minder geld voor de EU-begroting resulteerde.

Toch is Warschau moeite aan het doen om effectieve allianties op te bouwen.
De focus van zijn diplomatieke inspanningen is de opbouw van de Visegrad Four,
samen met Hongarije, Slowakije en Tsjechië
, als een blok binnen de EU.
Ook wordt het steeds meer gehaald op het Three Seas Initiative-een bredere alliantie van 12 voormalige communistische landen die de Baltische, Egeïsche en Zwarte Zee grenzen die in juli in Wroclaw zullen ontmoeten.

Maar beide bondgenootschappen worden gehinderd omdat de belangen van hun leden zelden afgestemd zijn.

Wat niet uitgesloten kan worden, is dat de betrekkingen tussen Warschau en Brussel blijven verslechteren !!!

Poolse ministers willen graag een lijn trekken onder de rechtsstaataffaire. Maar terwijl ze op Hongarije kunnen rekenen om alle pogingen van de Commissie te blokkeren om de nucleaire mogelijkheid om de ledenrechten van Polen te schorsen op grond van artikel 7 van het Verdrag van Lissabon, laat Brussel geen tekenen van achteruitgang zien.
Het kan inderdaad proberen druk uit te oefenen door grotere conditionaliteit in toekomstige uitbetaling van EU-middelen in te voeren. Evenzo kan elke EU-poging om Polen over het vluchtelingenbeleid te sanctioneren, stammen verdiepen.

Polen is een van de meest enthousiaste leden van de EU, onder meer door de sterke prestaties van de Poolse economie, die sinds 1999 een verdubbeling van de levensstandaard ten opzichte van het EU-gemiddelde heeft getroffen, gedeeltelijk geholpen door royale EU-subsidies.

Desalniettemin is het risico dat een verdiepingsverschil tussen Warschau en Brussel tijdig de harde eurosceptici, die nu in een minderheid zijn, veel grotere geloofwaardigheid en ondermijning van grote steun voor de integratie van de EU, zegt Jacek Kucharczyk directeur van het Instituut voor Openbare Zaken , Een Poolse denktank.

Tenzij beide zijden zich goed verzetten, kon Polen zich nog steeds op een bekende weg bevinden die enige angst kan leiden van isolatie tot uitgang.


bron artikel by WSJ Simon Nixon
Beata Maria Szydło is the current Prime Minister of Poland. Following the 2015 parliamentary election, she formed her cabinet, which took office on 16 November 2015