TRANSPORT EFFECT
KENNIS IS   MACHT !
gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses
MOBILE PAGINA
CAMERA IN DE WAGEN
Transportbedrijf stopt met filmen chauffeurs in vrachtwagen

Een transportbedrijf uit het Utrechtse 't Goy stopt na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens met het filmen van chauffeurs in vrachtwagens. De beelden werden vastgelegd en bewaard bij een plotselinge abrupte beweging van de vrachtwagen.

Het bedrijf, De Rooy Transport, bleek deze camerabeelden te gebruiken om de chauffeurs aan te spreken op hun rijgedrag. "Het doel was om het rijgedrag te verbeteren", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. "Het is voor dit doel echter niet proportioneel om de chauffeurs gedurende hun werktijd onafgebroken te filmen."

De chauffeurs staan hierdoor continu onder toezicht, wat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
van de chauffeurs te groot maakt en waardoor het transportbedrijf in strijd met de wet handelde.
Het transportbedrijf heeft inmiddels ook het eerder opgenomen beeld- en geluidsmateriaal gewist.
Noodzaak inzet camera’s

De Autoriteit Persoonsgegevens wijst erop dat bij de inzet van camera's altijd moet worden gekeken of hetzelfde doel ook met minder ingrijpende middelen kan worden bereikt. Het transportbedrijf heeft onvoldoende aangetoond waarom het verbeteren van de rijvaardigheid van de chauffeurs om daarmee de verkeersveiligheid van de chauffeurs en medeweggebruikers te verhogen alleen met de inzet van continu cameratoezicht bereikt kan worden.

Werkgevers mogen hun personeel in beginsel niet controleren met camera’s. Dit mag alleen als het cameratoezicht noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de werkgever het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken. Hierbij moet de werkgever eerst nagaan of er geen andere mogelijkheid is die minder ingrijpend is voor de privacy.
De werkgever moet een privacytoets uitvoeren en de belangen van de werknemers afwegen tegen zijn eigen belang.
Ook moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad bespreken.