Samen sterk! Maar op welke manier is het meest wijze?

Zoals vele van u al wel weten hadden wij van transporteffect een brief openbaar gemaakt van een vakbond die gericht was aan TLN. Wij wilden laten zien dat de bonden nog steeds strijdbaar waren voor onze toekomst en we wilden daarmee de rust bewaren in de transportsector. We wilden laten zien dat de bonden nog steeds aan het vechten zijn tegen het achterlijke eindbod van de werkgeversorganisatie. De brief die we hebben gedeeld op o.a. Facebook, was gecensureerd omdat wij het niet nodig achtten dat de individuele personen bij naam genoemd hoefden te worden. Waarom zult u zich nu afvragen? Volgens onze mening gaat het niet om de personen maar om de organisaties die worden vertegenwoordigt door deze individuele mensen. Plus het feit dat bij openbaarmaking van persoonsgegevens de ene naar de andere wet wordt genegeerd.

De bonden hebben een onderhoud kunnen afdwingen bij de werkgeversorganisatie. Ook het adres van dit onderhoud hebben wij afgeschermd. We hadden, en dat hebben we nog steeds, een hele goede reden daarvoor. Simpelweg omdat de bonden er niet om hebben gevraagd! Zoals het aloude spreekwoord luid: een kat in het nauw maakt rare sprongen. Wordt er teveel druk bij de werkgever neergelegd zal deze misschien zijn eigenwijze poot wel stijf houden. Zoals we ook in andere sectoren hebben gezien, kunnen de bonden wel degelijk van zich afbijten en zijn ze niet te beroerd om een staking op touw te zetten. Dus naar onze mening heeft het geen meerwaarde om deel te nemen aan demonstraties tijdens de onderhandelingen. De aandacht zou dan wel eens teveel op het publiek buiten de vergaderkamer komen te liggen terwijl de beide organisaties hun kostbare tijd beter op het eindbod kunnen richten.

Groepen op Facebook, die zoals goed bedoeld voor het transport opkomen, zouden zich beter kunnen concentreren op het samen brengen van alle chauffeurs en vanuit dat oogpunt de bonden steunen. Wij van transporteffect merken vooral dat we als concurrentie worden gezien. Dat is op zijn zachtst gezegd, gek! Staan we nu in een keer niet meer voor de chauffeurs maar tegenover elkaar? Informatie delen lijkt er niet meer bij! Terwijl we allemaal  uiteindelijk hetzelfde voor ogen hebben: de beroepsgoederenchauffeur weer tot een elite vak maken en de transportsector weer gezond willen maken met fatsoenlijke concurrentie!

Nog steeds staan we achter ons motto: kennis is macht!!!

Team Transporteffect
Door Edgar
KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses
Eigen FB
Eigen mail
Eigen mail

TRANSPORTEFFECT

Samen sterk! Maar op welke manier is het meest wijze ?
NAAR START