KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses
Eigen FB
Eigen mail
Eigen mail

TRANSPORTEFFECT

NAAR START
Europees Parlement vreest verdere uitbuiting van chauffeurs
Europees Parlement vreest verdere uitbuiting van chauffeurs


Europarlementariërs vrezen dat nieuwe regels voor transportbedrijven zullen leiden tot een verdere verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffers. Dat zegt europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA), die nu het initiatief heeft genomen om eurocommissaris Violeta Bulc (transport) aan te spreken op voorstellen die eind deze maand naar buiten komen.
Bulc broedt op de introductie van ‘heldere regels’ waar alle Europese transportbedrijven zich aan moeten houden. Hoewel er over de inhoud nog niets bekend is, heeft Bulc al wel gezegd een einde te willen maken aan de situatie dat vrachtwagenchauffeurs in de ene lidstaat beter worden beschermd dan in andere en dat uitbuiting zich verplaatst naar landen waar de regels minder strikt zijn.
Jongerius en een groep parlementariërs uit verschillende politieke bloedgroepen doen op basis van wat zij over Bulcs plannen horen, woensdag een brief de deur uit waarin zij de Eurocommissaris vragen haar voorstellen te heroverwegen.

Jongerius voorziet namelijk dat chauffeurs slechter af zullen zijn.

Zo zouden chauffeurs minder gelegenheid krijgen om te rusten en minder snel de nacht hoeven door te brengen buiten hun vrachtwagen. Daardoor zullen de huidige 'mensonterende' praktijken, waarbij vooral chauffeurs uit Oost-Europa op parkeerplaatsen moeten eten en drinken en overnachten, in Jongerius’ ogen alleen maar verergeren. ‘Het gaat hier om de meest zichtbare vorm van sociale dumping in Europa. Het gebeurt gewoon langs de snelweg. De Europese Commissie zou dat juist de kop moeten indrukken.' Bulc voert wat haar betreft een liberale agenda. 'Het departement waarvoor zij verantwoordelijkheid draagt, is ook notoir liberaal. Dat strookt niet met het streven van de Commissie om sociale dumping tegen te gaan.'
Ook de Europese transportvakbond is bezorgd.
De European Transport Federation (ETF) stelt dat transportbedrijven met de nieuwe regels in de hand hun chauffeurs kunnen dwingen drie tot vier weken in hun cabine te overnachten.
Nu gaat het om maximaal twaalf dagen.
De bond spreekt van 'een legalisering van sociale dumping'.

Socialer Europa


In hun brief verwijzen de europarlementariërs naar de verklaring die de lidstaten van de EU onlangs hebben aangenomen bij de viering van het zestigjarige bestaan van het Verdrag van Rome. De regeringsleiders doen daarin de belofte om te werken aan een socialer Europa.
Het optreden van de Commissie op transportgebied geeft juist een andere richting aan, zegt Jongerius. Zij wijst op inbreukprocedures tegen Frankrijk, Duitsland en recentelijk Oostenrijk. In deze landen is vastgelegd dat vrachtwagenchauffers die op hun grondgebied actief zijn, het lokale minimumloon moeten ontvangen, ook als zij voor een buitenlandse transportonderneming werkzaam zijn.
PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius.

De Commissie is geen tegenstander van de invoering van een minimumloon. Maar ze stelt dat de wetgevingen in kwestie indruisen tegen detacheringsregels in Europa. De Commissie is zelf al bezig om misbruik van deze regels aan te pakken. Voor de transportsector wordt gedacht aan een maximum van het aantal dagen waarbij buitenlandse chauffeurs in een ander land tegen lagere lonen klussen mogen aannemen voor binnenlands vervoer. Het zou dan gaan om vijf tot negen dagen per maand.
Volgens Jongerius zullen de ideeën die er nu leven bij de Commissie nog meer loonconcurrentie veroorzaken. 'Er zal ook een enorme druk ontstaan bij bedrijven die hun chauffeurs nog wel op fatsoenlijke wijze willen belonen.

Jongerius keert zich tegen verdere liberalisering en flexibilisering van het transportvervoer in Europa.
Ze vindt dat er juist veel sterker moet worden ingezet op handhaving van de huidige regels.

Nu is het tijd om een signaal te geven, voordat de plannen naar buiten komen !!

Het gaat hier om de meest zichtbare vorm van sociale dumping in Europa. Het gebeurt gewoon langs de snelwegbron/door,Jeroen Segenhout  Jeroen Segenhout voor het FD
PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius. Foto: Hollandse Hoogte
Eigen TW