De wolven van de pensioenfondsen ...


Na ons artikel AOW nu de tweede pijler voor onze oude dag voorziening.

We blijven de laatste jaren maar horen over de miljarden winsten van de fondsen, zoals de grootste pensioenbelegger APG met een pensioenpot van circa  450 miljard euro.

In 2016 werd er 31,5 miljoen aan bonussen verdeeld over 400 werknemers, waarvan er zes medewerkers in New York en Hongkong met een totale beloning van meer dan 1 miljoen euro naar huis gingen.

Totaal is van 31,5 mln naar 24 mln gegaan en over 157 medewerkers in New York en Hongkong verdeeld. Men beweert dat het nodig is om goed personeel aan te trekken.

In 2015 was de totale som van bonussen 28,5 miljoen, dit door een lagere dollar koers.

APG verstrekt sinds 2016 alleen nog bonussen aan de afdeling vermogensbeheer, echter is dit geen reden geweest tot daling van het bedrag en telt APG ongeveer 3.300 werknemers.

De Raad van Bestuur komt niet meer in aanmerking voor bonussen.

De voorzitter van APG de heer Van Olphen, die in maart 2016 is begonnen, verdiende vorig jaar 448.000 euro. Het best verdienende bestuurslid was de heer Van Gelderen, hij ontving 691.000 euro.

Aan externe managers van private-equity huizen en hedge-fondsen worden overigens beduidend hogere bonussen verstrekt. Dit jaar maakte het pensioenfonds ABP nog in het jaarverslag bekend dat het vorig jaar 867 miljoen kwijt was aan dit soort prestatievergoedingen aan externe managers. Dat was 128 miljoen meer dan in 2015. Deze stijging was het gevolg van hogere rendementen die werden behaald. In totaal beheerde ABP in 2016  382 miljard en betaalde het fonds 2,2 miljard aan vermogensbeheerkosten.

Deze (bruto) bedragen zijn enorm en bonussen zijn extra vergoedingen.

We spreken hier nog maar over 1 pensioenfonds; Nederland telt anno 2017 onder toezicht van DNB  272 pensioenfondsen.

Dit roept de vraag op of wij niet beter zelf voor ons pensioen kunnen zorgen, zoals in vele landen gebruikelijk is. Om deze vraag te beantwoorden willen we op een nuchtere manier ingaan op ons pensionstelsel, tenslotte hebben wij Nederlanders het beste pensioenstelsel van de wereld, op Denemarken na.

Onze gezamenlijke pensioenpot bedraagt in 2017 bijna 1350 miljard euro.

Voor de totale premie die we betalen volgens het CBS verwijzen wij naar de grafieken.

Elke maand betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioen. U ziet dat terug op uw loonstrookje.

Waar betaalt u voor?

Voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.
Voor de compensatie die uw partner krijgt als hij geen of een gedeeltelijke Anw-uitkering ontvangt als u overlijdt.
Voor als u arbeidsongeschikt raakt. De premie die u hiervoor betaalt is afhankelijk van de sector waarin u werkt.
Jaarlijks premievast. De premie voor 2018 wordt eind november vastgesteld.

Dit jaar is de Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen 21,1%:
uw werkgever 14,77% en u 6,33%. 
Anw-compensatie 0,4%: uw werkgever 0,28% en u 0,12%.

Men gaat er vanuit, volgens de cijfers van 2015, dat u er 20 jaar van geniet, maar de verwachting is in 2060 dat dit 25 jaar wordt. Hier wordt rekening mee gehouden als men de dekkingsgraad berekend.

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 128%* moet zijn. Dan hebben we voldoende financiƫle buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen. Kritisch punt is 88 procent... huidige stand is rond de 103 %.

Rente heeft de meeste invloed op dekkingsgraad aangezien de rente van vandaag wordt meegenomen en vermenigvuldigd over al die jaren.
De leeftijd dat u pensioen ontvangt is nu 67 jaar en dit is anders dan AOW leeftijd.

Echter niets is zeker in het leven dus later kan dit weer bijgesteld worden.

Afkopen pensioen

Op grond van de Pensioenswet (art. 8, lid 8) is afkopen niet toegestaan.
Uitzonderingen daargelaten en raadpleeg de wet daarvoor.

Hoogte pensioen vanaf 67 jaar

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoe lang u al pensioen opbouwt of u een volledige baan heeft of in deeltijd werkt en de hoogte van uw salaris. Wilt u weten of u straks voldoende inkomen heeft?

Raadpleeg u pensioenfonds met DigiD.
Wellicht bent u werkzaam geweest bij meerdere werkgevers en daardoor meegedaan aan meerdere pensioenfondsen.

Voor beroepschauffeurs is dit het Pensioenfonds Vervoer
https://www.pfvervoer.nl

Dit is conform CAO afspraken en verplicht als men volgens CAO beroepsgoederenvervoer werkt.

Het pakket bestaat uit
:
Het ouderdomspensioen
Een uitkering voor je kinderen: het wezenpensioen
Pensioenopbouw als je arbeidsongeschikt wordt
Een uitkering voor je partner: het partnerpensioen

Echter zal het bedrag u wellicht tegenvallen, als u bekijkt hoeveel premie er wordt betaald door u en hoeveel winst er wordt gemaakt bij de fondsen.

Conclusie

Transporteffect is van mening dat zelf sparen voor de oude dag een ijzeren discipline vergt van mensen.

Als men 20.000 euro per jaar inkomen wil hebben voor de oude dag en dat gedurende 20 jaar (pensionfondsen gaan hiervan uit )  betekent dit dat u op u 67e  een bedrag moet hebben van netto 400.000 euro !
Let wel, pensioenfondsen keren ook nog uit na die 20 jaar.

Kortom na ons artikel over de AOW staat Transporteffect ook achter de tweede pijler de pensionfondsen.

Daarentegen zetten we wel grote vraagtekens bij de hoge aantallen werknemers en zetten we ook zetten we zeer grote vraagtekens bij de bonussen en de enorme salarissen.


Met vriendelijke groet,


TRANSPORTEFFECT
bronnen

https://www.abp.nl/
https://fd.nl/
http://www.dufas.nl/
statline.cbs.nl
Wikipedia
pfwz
pensioenfonds vervoer
pgb
ondernemersplein
abn amro
notariaat
KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX