TIPS VOOR STARTERS
KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

TIPS

-Denenmarken invoegend verkeer op snelweg heeft voorang
-Ring Parijs heeft invoegend verkeer voorang.
-Duitsland pakeren tegen in rijrichting verboden
-Buitenland bij ongeval ook eenzijdig politie noodzakelijk.(duitsland erg streng)
-Houd je rustig en hecht geen waarden aan een schreeuwende planner.
-Denk aan alle tijden dat jij verantwoordelijk ben voor je wagen en je eigen leven.
-Als het stormt en je heb een huif oplegger gooi er 3 spanbanden overheen.
-Wanneer emotioneel kijk uit met alcohol voor je het weet bel je de hele wereld.
-Spanbanden buiten de wagen extra vast maken zodat als ze los gaan niet je ventiel er afslaan.
VERORDENING (EG) nr. 561/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad

Artikel 12
Mits de verkeersveiligheid niet in gevaar komt en teneinde een geschikte stopplaats te kunnen bereiken, mag de bestuurder afwijken van de artikelen 6 tot en met 9, voor zover zulks nodig is om de veiligheid van personen, van het voertuig of van zijn lading te waarborgen. De bestuurder moet uiterlijk bij aankomst op een geschikte stopplaats aard en reden van een dergelijke afwijking met de handaantekenen op het registratieblad of op een afdruk van zijn controleapparaat of in het dienstrooster.