bronnen :

www.tln.nl

kamer van koophandel

http://www.nieuwsbladtransport.nl/Archive/Article/ArchiveArticleI
D/69717/ArticleName/Onderschattinglogistiekistijdbom
https://www.karelnoordzij.nl/nl/loopbaan
http://www.logistiek.nl/carriere-mensen/nieuws/2015/2/
directeur-peter-sierat-vertrekt-onverwacht-bij-tln-101116961
https://www.knv.nl/nieuws/36/
knv_en_tln_vervoerders_dupe_van_duurdere_vergunningen_en_digitachkaarten
https://aftersalestruck.nl/tln-bekritiseert-nieuwe-website-kiwa
https://www.tln.nl/over-TLN/Paginas/Werken-bij-TLN.aspx
wikipedia
logistiek.nl
KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Share
start
TRANSPORT LOGISTIEK NEDERLAND (TLN)
WAAROM ? ?

Transporteffect is verbaasd dat de media en de politiek zoveel waarde hechten aan uitspraken van TLN. Uit het oogpunt van de beroepschauffeur is er veel twijfel over de intenties van deze vereniging.
De expertise wordt door veel chauffeurs in twijfel getrokken, reden voor ons om aandacht te besteden aan deze vereniging.

De vereniging kiest ervoor om belangen te behartigen voor werkgevers. (ondernemersvereniging)

In het verleden is gebleken dat TLN weinig kan doen aan de kwesties die spelen; wij doelen hier op enkele voorbeelden zoals bv. de KIWA en Belgische kilometerheffing.

De chauffeurspassen zijn nog steeds schreeuwend duur vergeleken bij andere landen, terwijl TLN in 2011 al commentaar heeft geleverd, anno 2017 zijn we nog geen stap verder in deze kwestie en daarbij is de service alleen maar slechter geworden.

Er komt maar geen duidelijkheid over de boetes over falende tolkasten, of deze boetes betaald of kwijtgescholden moeten worden. Door TLN is hier tweemaal over gepubliceerd, maar daarna werd het stil.

Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen. Bepaalde zaken worden wél genoemd, maar er is géén duidelijkheid over de afronding. Deze “traditie van onduidelijkheid” blijft maar voortduren en is erg frustrerend voor zowel bedrijven als chauffeurs.

Rapporten zijn vaak keurig in elkaar gezet met gegevens die veelal niet uit eigen onderzoek komen, hetgeen meer tijd vergt om ze tot een rapport te maken.
Met andere woorden: geeft het meerwaarde aan de transportsector als Jan en alleman bij dezelfde gegevens kunnen komen ?
De vraag rijst ook op of de media en de politiek op deze gegevens kunnen bouwen, aangezien de gegevens vaak al verouderd zijn en de realiteit al verder is.

Wat opvalt is, als TLN om een reactie wordt gevraagd door de media, zij vaak diplomatieke “neutrale” antwoorden geven, die kant noch wal raken.

Dit alles is ook wel verklaarbaar als we naar de lijst hier onder kijken van bestuurders.

TLN heeft volgens eigen zeggen ruim 5.000 leden waarvoor zij de belangen behartigt, dit is omdat men gefuseerd is in 2010 met KNV en in 2011 met FEDEX.

TLN geeft te kennen ongeveer 5.000 logistieke- en transportondernemers te vertegenwoordigen, goed voor in totaal 85% van de sector.

Evofenedex is een ondernemersvereniging van 15.000 bedrijven in de logistieke sector.

Daarbij is het vreemd, met ruim 5.000 leden, te concluderen dat je ook voor de werknemers spreekt, aangezien er in een onderneming in de regel maar 1 kapitein is.

Dus in onze ogen maakt de grootte van het bedrijf niet zoveel uit, tenzij er andere belangen op het spel staan.
Als Transporteffect door hun webpagina klikt, valt het op dat men prijsafspraken en mooie deals beloofd als men lid wordt van de organisatie.

Dit bevreemdt ons omdat ze zich voordoen om op te komen voor de ondernemer èn tegen prijsafspraken en oneerlijke concurrentie te zijn !

Ook belooft men bij lidmaatschap pas informatie te delen tussen de leden.
Uiteraard zijn wij hier niet op tegen, maar dan zien wij het wel meer als een bedrijf met als doel om leden en het economisch belang als prioriteit te hebben.

En dan verbaast het ons dat de politiek en de media er zoveel aandacht aan besteden, terwijl er andere verenigingen en stichtingen zijn die een socialistischer doel hebben en daarmee dichter bij de werkvloer staan.

Ook als we kijken dus naar de organisatiestructuur, zoals hieronder, dan is onze mening dat het meer weg heeft van een bedrijf dan van een belangenorganisatie.
De ervaring van meerdere mensen die wij spreken is dat vragen en informatie worden weerhouden, tenzij je lid bent van TLN.


Wat is bekend over het bestuur van TLN ?


De vereniging is opgericht in maart 1993.
(
ontstaan na een fusie van NOB Wegtransport, Wegvervoer-CVO en een deel van de stichting NIWO )


Het bestuur vanaf 12-03-1993 (kvk gegevens) bestond uit:
In het eerste jaar was er gelijk al een bestuurscrisis, waardoor leden vroegtijdig aftraden.
(http://www.nieuwsbladtransport.nl/Archive/Article/ArchiveArticleID/25190/ArticleName/TLNmaakteindaanbestuurscrisis)

Huidige bestuur.
J. Boeve algemeen directeur 01-02-1016 tot heden
L.J.H. Ceelen Plv. directeur 25-06-2008 tot heden
A.T.H van Dijk voorzitter 02-09-2013 tot heden
W.G.B. Pot Vicevoorzitter 23-05-2011 tot heden
R.L.J. Ewalds penningmeester 01-01-2013 tot heden
E.van Aggele bestuurslid 09-06-2010 tot heden
R.J. Vat bestuurslid 01-01-2013 tot heden
M.G. van der Valk bestuurslid 23-05-2012 tot heden
W.F. van Benten bestuurslid 23-04-2014 tot heden
A.J.A. Smits bestuurslid 25-05-2016 tot heden
F.W.M. Visser bestuurslid 25-05-2016 tot heden
Alexander Sakkers (lid VVD) voorzitter 1-09-2007 tot 1-09-2013 niet vermeld kvk
Ervoor burgenmeester van Eindhoven vanaf 2003.

Karel Noordzij (lid CDA) algemeen directeur en voorzitter 1-01-1995 tot 30-05-2001 niet vermeld in kvk (bron wiki)
Tijdens deze periode ook voorzitter Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie NIWO.
TLN Consultancy B.V is opgericht op .
17-06-2003
G.F. Hes 17-06-2003 tot 19-05-2004
R.M.S. van ’t schip
19-05-2004 tot 31-12-2008
P.H.P. Sierat
01-01-2009 tot 01-05-2015
L.J.H. Ceelen
09-03-2015 tot 09-03-2016
J. Boeve directeur
vanaf 01-02-2016
Geen werknemers geregistreerd.

Op het zelfde adres zijn de geregistreerd:

- Deelmarkt Afvalstoffenvervoer

- Personeelsvereniging Wegwezen

- Stichting Secure Lane Nederland

- Deelmarkt Tank- en Silovervoer

- SCT Transportdiensten BV

- NLtruckkartel BV

- Transfrigoroute Holland

- Stichting KNV Arbeidsvoorwaardenbeleid

- Deelmarkt Alliantie Zeecontainervervoerders

- Association of ferry transport operators

-
Stichting Verwerkingsmatrix Stoffen Tankauto- reiniging

- Verenigde Sierteeltvervoerders

- Routiers Nederland B.V

- Vereniging ELC Limburg (Venlo )

NLtruckkartel BV is een bedrijf dat in handen is van een buitenlandse entiteit. De tophoudster in het buitenland van NLtruckkartel BV is: Hausfeld Services, LLC, gevestigd in Fairfax, Virginia in Ver. Staten van Amerika.
Deze zijn geregistreerd al geeft hun website 15 verschillende deelmarkten aan.


Transporteffect zou het erg op prijs stellen als u reageert op Facebook onder de link over u gedachten van deze organisatie .
Na een week plakken we de reacties onder deze tekst (alleen genoemd met voornaam)


Met vriendelijke groet,

Transporteffect
DS  A.J. Kret vicevoorzitter 12-03-1993 tot 01-11-1993
B.J.M. Rabelink bestuurslid 12-03-1993 tot 01-06-1994
C.J.M. de Jager bestuurslid 12-03-1993 tot 01-02-1994
W.A.Viskil bestuurslid 12-03-1993 tot 22-08-1994
drs. F. M. Feij algemeen voorzitter 12-03-1993 tot 01-01-1995
H.J.M van Casteren bestuurslid 12-03-1993 tot 21-08-1995
E. Bakker bestuurslid 12-03-1993 tot 30-11-1996
R.Veenstra bestuurslid 12-03-1993 tot 22-11-1997
A.L.M. Janssen bestuurslid 12-03-1993 tot 22-11-1997
G. J. van den Bogerd penningmeester 12-03-1993 tot 28-11-1998
C.J. de Wilde-de Ron bestuurslid 12-03-1993 tot 28-11-1998
W.A. Bosman bestuurslid 12-03-1993 tot 25-11-2000
S. Koopman bestuurslid 12-03-1993 tot 31-12-2003
J. Elgersmabestuurslid 12-03-1993 tot 31-12-2003
A.M van WIJK bestuurslid 12-03-1993 tot 02-03-2005
30/10/2017

advertenties

steun ons door op advertentie te klikken

Peter  Hoorde dat lidmaatschap 3834 euro kost per jaar ! Maar van horen zegge

Jeroen Wat krijg je daarvoor(niet)?

Ron  Sorry

Maar je betaald per vergunning met stafels
Als je dan 3834 euro betaald ben je een groot transport bedrijf

Martijn  Geen fan van TLN.

In ons geval kleine transporteur het volgende verhaal:

Vrachtauto geladen met chemicaliën ( geen ADR ) aangehouden in Spanje.

Agent zegt:
hallo meneer chauffeur u vervoert ADR zonder certificaat.

Chauffeur:
Hallo meneer agent ik heb hiervoor geen ADR certificaat nodig kijkt u naar even op de CMR daarop is zelfs aangegeven dat dit NON ADR is.

Agent:
Dat is heel mooi maar u gaat nu een boete van 5000,- betalen anders mag u niet verder.

Chauffeur:
belt planner kantoor met deze fijne mededeling.

Kantoor:
Heeft even overleg en neemt alle zaken even door ( conclusie ) agent heeft het fout.

Kantoor:
Neemt contact op met de chauffeur en spreekt kort even met een heel vriendelijke ( not ) Spaanse agent die aangeeft betaal maar gewoon en ga dan in beroep!!??

Kantoor:
Neemt contact op met TLN ( we zijn immers lid )

TLN:
Geeft uren later aan dat zij niets kunnen betekenen en dat de buitenlandse politie weet dat Nederlanders toch wel betalen.

Kantoor:
Moet de boel zelf oplossen en doet dat dan ook ( gelukkig zonder de agent te betalen )

Wel een andere instantie die oom agent de wet even is gaan uitleggen.

Chauffeursnieuws.com Welke andere instantie?
Martijn  Chauffeursnieuws.com

Een lokale jurist

Chauffeursnieuws.com
TVM, TLN EN HAUSFELD WERKEN SAMEN BIJ TRUCKKARTEL CLAIM 13 juni 2017…

CHAUFFEURSNIEUWS.COM

Richard Waarschijnlijk chauffeur in nood. Die doen tenminste wel wat als je problemen hebt onderweg..

Die kloothommels van TLN doen pas iets als je bedrijf piloten uit het oosten in dienst heeft. 🖕


Sjoerd  Zakkenvullers daar bij TLN doen niks voor kleine ondernemers ja contributie innen.

Chauffeursnieuws.com Ben je eigen (kleine) ondernemer?
Sjoerd  Jawel.

Ronnie  ben het helemaal met je eens Sjoerd Wiersma zijn er alleen maar voor de grooten zijn al jaren geen lid meer van die bende

Roel Eens!

Jan  Idd

Henk  Helemaal mee eens!!!

Peter Idd

Oscar  Zelden zo'n dom artikel gelezen.

Jeroen Waarom dom?

Oscar Oscar Omdat het vol staat met conclusies en aannames die kant nog wal raken.

Jeroen Zoals?

Jeroen En hoe weet jij dat die conclusies en aannames kant NOCH (en niet nog) wal raken?

Gerrit Waaauuwww een taalkundige👍👍👍👍👍

Peter Oscar werk zeker bij TLN dat hij zo een fan is.... maar alles is onderbouwd ik vind dat ze nog mild zijn ... als je ziet wat er allemaal te vinden is op internet.... ik hoop op een vervolg

Stefan  Ik lees nergens een onderbouwing, ik lees wel aannames, conclusies die de schrijver zelf trekt, feiten ontbreken volkomen, ik lees ook nergens dat die aannames/conclusies ergens met feiten onderbouwd worden.

Dit stukje is gebaseerd op onderbuik gevoel...See More

Ben  Geld uit de zakken kloppen van de kleine transportbedrijven die lid zijn als je ze dan een keer nodig hebt kunnen ze niets voor jou betekenen, ervaringsdeskundige.

Anjo  Daarom ben ik geen lid geworden.

Ben  En wij er mee gestopt en dat ging ook niet zonder slag of stoot.

Anjo  Dat geloof ik graag Ben

Jeroen  Kun je iets meer info geven Ben Lucassen?

Ben  Niet via dit medium Jeroen

Jeroen Ben , ben je bang(serieus bedoeld)? Waarom zwijgen mensen eigenlijk? Pb evt?

Ben Nee hoor ik ben voor de duvel nog niet bang, maar ik heb er geen behoeft aan om hetgeen wij meegemaakt hebben op Facebook te schrijven.

Jacob  Bonden doen ook niks voor een eenling . alleen voor groepen !!!

Erik  Dus jullie nemen TLN kwalijk dat zij gegevens uit andere bronnen in hun onderzoeken gebruiken, maar jullie belangrijkste bron voor dit flutartikel is KVK en Wikipedia? Ik zeg: Ga zo door 🙈

Jeroen  Qua kiwa en falende tolkasten hebben ze degelijk een punt toch?

Je hoort er niks meer over van hun kant...

John
John dat is niet juist.

TLN heeft met Viapass afspraken gemaakt over de hoogte van de boetes en dat ze er coulant mee omgaan.

Jeroen  John dat zal niet door grote invloed van TLN zijn gegaan omdat dat een probleem was dat verschillende europese transporteurs aanging. Hoor je ze over de te dure kiwa kaarten? Dat is een echt nederlands probleem maar daar trekken ze hun handen vanaf en zo zullen er meerdere zaken zijn.

Jeroen Erik wat doet TLN voor de kleine ondernemer?

Die Arthur twittert ook alleen maar als ie bij grote bedrijven komt....

Hans
Hans  Erik, vertel mij niet hoe gek jullie zijn met de Kto- er, zonder overleg of stemming gaan jullie hun samenvoegen met grotere ondernemers. Er zitten te veel mensen bij Tln , die zich zelf heel belangrijk vinden en niet meer een luisterend oor hebben

Peter  Nou nou Erik ik zie jou reden niet om zo te reageren. Denk ook dat je niet weet waar de klepel hangt.... uiteraard als je niet goed leest dat je dan bedenkingen heb... maar feiten blijven feiten....toch ? Dan als je bij tln wil aankloppen eerst betalen toch ?

Stefan Feiten? Welke feiten?

Dat is bij elke belangenorganisaties, eerst betalen en dan kun je hun hulp inroepen mocht het nodig zijn, ook bij het FNV en het CNV en elke andere bond, sterker nog daar moet je eerst 3 mnd lid zijn wil je ergens aanspraak op kunnen maken.

Richard Een organisatie van oplichters voor oplichters. Smerige graaiers. Dat stuk gaat nergens over. Zijn er niet voor de Nederlandse chauffeurs of kleinere werkgevers.  🖕🖕🖕

Erica  TLN vind het een verschrikkelijke organisatie. Dat was het 30 jaar geleden al en is het nu nog steeds. Dus echt vooruitstrevend zijn ze niet lijkt mij. Bij "gevoelige" zaken zoals bijvoorbeeld Calais laten ze zich zo min mogelijk horen. Voor kleinere bedrijven halen ze hun neus op en houden ze hun portemonnee open.

Piet  Wat een verschrikkelijk slecht geschreven stukje. Als je dan serieus genomen wilt worden, neem dan minimaal de moeite om een grammaticaal correctstuk te schrijven of laten schrijven.
John laten schrijven zal het dan worden

Piet John van den Gruijthuijzen niks mis mee, als je dan serieus wordt genomen.

Marín Pralín
Marín  Daarover verbaas ik me al jaren. Bij heel veel bedrijven en instanties zo veel slecht geschrijf. Mij zijn ze dan meteen kwijt. Huur dan iemand in, die kosten haal je er zeker uit.

Jan  Totale Logistieke Nonsens. Dit is de enige echte vertaling van deze letters.

Bennie  Dus als je het goed tot je door laat dringen kan je net zo goed lid zijn van ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?????

Peter  Moet je de jaarcijfers van het Soob fonds eens bestuderen, de subsidie die zij opstrijken lees ik nergens.

Gerard Ben lekker wel lid van het TLN en hoop dat ze dus nooit iets voor mij hoeven regelen

Jan  Pure geldverspillerij Kolstein !

Gerard  Mag ik daar mijn eigen ervaring in hebben jan


Jacob Tln is een oplichtersorganisatie van werkgevers die kmv heeft verdrongen

Klaas  Waar staat dat TLN eigenlijk voor???? Ehhh...Transport Laaielichters Nederland ???

Leo Klinkende namen als Ewals 😢😢😢

Luc Beschrijving in 1 woord: Schooiers!!!

Bennie  Jammer dat bijna het hele bestuutlijk Nederland bestaat uit zakkenvullers ,,lijkt het destijds CP wel vriendje heeft vriendjes ,,,en nog weer meer vriendjes en ,,,,,,,,,,,vul maar in ??

Roelof  Ze doen alleen het Poolse truckers systeem hier te bevorderen toch

Peter  🤔

René  Die mensen denken slechts aan 1 ding ,hun eigen zakken vullen

Eddie Geld klopperij !

Gerard Tuurlijk ieder voor zich is beter

Sjoerd Vertel jij dan es Gerard wat ze voor een kleine ondernemer doen.

Eddie Hij schrijft toch ook Sjoerd Wiersma ik hoop dat ze niets voor mij hoefen doen . Dus hij heeft er zelf geen vertrouwen in !

Sjoerd  Klopt eddie

EddieOh bij Goes weet ik zo niets . Zit wel wat maar weet niet van hoe en wat .

Gerard  Hebben mij in het verleden 2 keer goed geholpen keer in Roermenie en laat france

Theo    Stumpers, als je ze nodig bent zijn ze er niet

Hennie  Geld innen. Dat doen ze

Spl Bryan dikke sigaren roken van onze centen dat doen ze
Alfred  Weinig!

Menno Adviezen geven aan de ondernemers

Frans  Voor de chauffeur niet veel alleen de groote. Bazen

Peter  Kom op mensen wat denken jullie van TLN alles wat ze doen heeft invloed op ons chauffeursbestaan....toch ?

Ruud Van de Waardenburg Ja maar meer aan hun eigen portomonnee

Theo  Er wordt nog een ding vergeten TLN is ook verantwoordelijk voor het boek SUCCESVOL UITVLAGGEN VOOR NEDERLANDSE BEDRIJVEN https://books.google.nl/.../Succesvol_uitvlaggen.html...


Browse door 's werelds grootste eBoekenwinkel en begin vandaag nog met lezen op internet, je tablet, telefoon…
BOOKS.GOOGLE.COM.PE

Chris het is gewoon een maffia vereniging gesteund door bv nl en groot industrie om de macht van de nederlandse werknemer in de logistiek en het transport met alle middelen binnen de perken te houden bang dat ze zijn dat wij chauffeurs zand in de motor willen gooien die men voor hun praktijken gebruikt Wij moeten eerlijk blijfen terwijl die club de handel bezodemieterd mekaar er zijn werknemers
Reacties op artikel
Reacties onderaan de pagina