bronnen :

www.tln.nl

kamer van koophandel

http://www.nieuwsbladtransport.nl/Archive/Article/ArchiveArticleI
D/69717/ArticleName/Onderschattinglogistiekistijdbom
https://www.karelnoordzij.nl/nl/loopbaan
http://www.logistiek.nl/carriere-mensen/nieuws/2015/2/
directeur-peter-sierat-vertrekt-onverwacht-bij-tln-101116961
https://www.knv.nl/nieuws/36/
knv_en_tln_vervoerders_dupe_van_duurdere_vergunningen_en_digitachkaarten
https://aftersalestruck.nl/tln-bekritiseert-nieuwe-website-kiwa
https://www.tln.nl/over-TLN/Paginas/Werken-bij-TLN.aspx
wikipedia
logistiek.nl
TRANSPORT LOGISTIEK NEDERLAND (TLN)
WAAROM ? ?
In het eerste jaar was er gelijk al een bestuurscrisis, waardoor leden vroegtijdig aftraden.
(http://www.nieuwsbladtransport.nl/Archive/Article/ArchiveArticleID/25190/ArticleName/TLNmaakteindaanbestuurscrisis)

Huidige bestuur.
J. Boeve algemeen directeur 01-02-1016 tot heden
L.J.H. Ceelen Plv. directeur 25-06-2008 tot heden
A.T.H van Dijk voorzitter 02-09-2013 tot heden
W.G.B. Pot Vicevoorzitter 23-05-2011 tot heden
R.L.J. Ewalds penningmeester 01-01-2013 tot heden
E.van Aggele bestuurslid 09-06-2010 tot heden
R.J. Vat bestuurslid 01-01-2013 tot heden
M.G. van der Valk bestuurslid 23-05-2012 tot heden
W.F. van Benten bestuurslid 23-04-2014 tot heden
A.J.A. Smits bestuurslid 25-05-2016 tot heden
F.W.M. Visser bestuurslid 25-05-2016 tot heden
Alexander Sakkers (lid VVD) voorzitter 1-09-2007 tot 1-09-2013 niet vermeld kvk
Ervoor burgenmeester van Eindhoven vanaf 2003.

Karel Noordzij (lid CDA) algemeen directeur en voorzitter 1-01-1995 tot 30-05-2001 niet vermeld in kvk (bron wiki)
Tijdens deze periode ook voorzitter Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie NIWO.
TLN Consultancy B.V is opgericht op .
17-06-2003
G.F. Hes 17-06-2003 tot 19-05-2004
R.M.S. van ’t schip
19-05-2004 tot 31-12-2008
P.H.P. Sierat
01-01-2009 tot 01-05-2015
L.J.H. Ceelen
09-03-2015 tot 09-03-2016
J. Boeve directeur
vanaf 01-02-2016
DS  A.J. Kret vicevoorzitter 12-03-1993 tot 01-11-1993
B.J.M. Rabelink bestuurslid 12-03-1993 tot 01-06-1994
C.J.M. de Jager bestuurslid 12-03-1993 tot 01-02-1994
W.A.Viskil bestuurslid 12-03-1993 tot 22-08-1994
drs. F. M. Feij algemeen voorzitter 12-03-1993 tot 01-01-1995
H.J.M van Casteren bestuurslid 12-03-1993 tot 21-08-1995
E. Bakker bestuurslid 12-03-1993 tot 30-11-1996
R.Veenstra bestuurslid 12-03-1993 tot 22-11-1997
A.L.M. Janssen bestuurslid 12-03-1993 tot 22-11-1997
G. J. van den Bogerd penningmeester 12-03-1993 tot 28-11-1998
C.J. de Wilde-de Ron bestuurslid 12-03-1993 tot 28-11-1998
W.A. Bosman bestuurslid 12-03-1993 tot 25-11-2000
S. Koopman bestuurslid 12-03-1993 tot 31-12-2003
J. Elgersmabestuurslid 12-03-1993 tot 31-12-2003
A.M van WIJK bestuurslid 12-03-1993 tot 02-03-2005
Transporteffect is verbaasd dat de media en de politiek zoveel waarde hechten aan uitspraken van TLN. Uit het oogpunt van de beroepschauffeur is er veel twijfel over de intenties van deze vereniging.
De expertise wordt door veel chauffeurs in twijfel getrokken, reden voor ons om aandacht te besteden aan deze vereniging.

De vereniging kiest ervoor om belangen te behartigen voor werkgevers. (ondernemersvereniging)

In het verleden is gebleken dat TLN weinig kan doen aan de kwesties die spelen; wij doelen hier op enkele voorbeelden zoals bv. de KIWA en Belgische kilometerheffing.

De chauffeurspassen zijn nog steeds schreeuwend duur vergeleken bij andere landen, terwijl TLN in 2011 al commentaar heeft geleverd, anno 2018 zijn we nog geen stap verder in deze kwestie en daarbij is de service alleen maar slechter geworden.

Er komt maar geen duidelijkheid over de boetes over falende tolkasten, of deze boetes betaald of kwijtgescholden moeten worden. Door TLN is hier tweemaal over gepubliceerd, maar daarna werd het stil.

Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen. Bepaalde zaken worden wél genoemd, maar er is géén duidelijkheid over de afronding. Deze “traditie van onduidelijkheid” blijft maar voortduren en is erg frustrerend voor zowel bedrijven als chauffeurs.

Rapporten zijn vaak keurig in elkaar gezet met gegevens die veelal niet uit eigen onderzoek komen, hetgeen meer tijd vergt om ze tot een rapport te maken.
Met andere woorden: geeft het meerwaarde aan de transportsector als Jan en alleman bij dezelfde gegevens kunnen komen ?
De vraag rijst ook op of de media en de politiek op deze gegevens kunnen bouwen, aangezien de gegevens vaak al verouderd zijn en de realiteit al verder is.

Wat opvalt is, als TLN om een reactie wordt gevraagd door de media, zij vaak diplomatieke “neutrale” antwoorden geven, die kant noch wal raken.

Dit alles is ook wel verklaarbaar als we naar de lijst hier onder kijken van bestuurders.

TLN heeft volgens eigen zeggen ruim 5.000 leden waarvoor zij de belangen behartigt, dit is omdat men gefuseerd is in 2010 met KNV en in 2011 met FEDEX.

TLN geeft te kennen ongeveer 5.000 logistieke- en transportondernemers te vertegenwoordigen, goed voor in totaal 85% van de sector.

Evofenedex is een ondernemersvereniging van 15.000 bedrijven in de logistieke sector.

Daarbij is het vreemd, met ruim 5.000 leden, te concluderen dat je ook voor de werknemers spreekt, aangezien er in een onderneming in de regel maar 1 kapitein is.

Dus in onze ogen maakt de grootte van het bedrijf niet zoveel uit, tenzij er andere belangen op het spel staan.
Als Transporteffect door hun webpagina klikt, valt het op dat men prijsafspraken en mooie deals beloofd als men lid wordt van de organisatie.

Dit bevreemdt ons omdat ze zich voordoen om op te komen voor de ondernemer èn tegen prijsafspraken en oneerlijke concurrentie te zijn !

Ook belooft men bij lidmaatschap pas informatie te delen tussen de leden.
Uiteraard zijn wij hier niet op tegen, maar dan zien wij het wel meer als een bedrijf met als doel om leden en het economisch belang als prioriteit te hebben.

En dan verbaast het ons dat de politiek en de media er zoveel aandacht aan besteden, terwijl er andere verenigingen en stichtingen zijn die een socialistischer doel hebben en daarmee dichter bij de werkvloer staan.

Ook als we kijken dus naar de organisatiestructuur, zoals hieronder, dan is onze mening dat het meer weg heeft van een bedrijf dan van een belangenorganisatie.
De ervaring van meerdere mensen die wij spreken is dat vragen en informatie worden weerhouden, tenzij je lid bent van TLN.


Wat is bekend over het bestuur van TLN ?


De vereniging is opgericht in maart 1993.
(
ontstaan na een fusie van NOB Wegtransport, Wegvervoer-CVO en een deel van de stichting NIWO )


Het bestuur vanaf 12-03-1993 (kvk gegevens) bestond uit:
KENNIS IS   MACHT !

TRANSPORTEFFECT

INDEX
Word lid !

Zorg dat we een eenheid vormen onder de chauffeurs !