FALENDE TOLKASTEN BELGIE !
VANAF 22 APRIL 2017 AL !
Nog steeds problemen met AXXES tolkast in België !

Op 22 april 2017 kwamen er al meldingen binnen dat er boetes werden uitgedeeld voor het niet functioneren van de blauwe Axxes-tolkast op de tolwegen in België.

Transport Logistiek Nederland (TLN) kwam op 15 mei 2017 naar buiten met het nieuws dat men ook via aangesloten ondernemers extreme boetes onder ogen had en beloofde dat er actie ondernomen zou worden.
Een stappenplan tot bezwaar werd gepubliceerd.

Op 28 augustus 2017 werd het eindelijk opgepakt door de landelijke media en uiteraard werd TLN om reactie gevraagd.
Echter de reactie van TLN was teleurstellend, omdat men niets concreets te melden had, alleen dat ze er mee bezig waren. De toenmalige minister Schultz van Haegen heeft vragen gesteld aan haar collega in België. Helaas is de aandacht voor dit probleem doodgebloed en er 7 maanden na dato, nog steeds meldingen binnenkomen van bedrijven die boetes krijgen, terwijl de chauffeurs er geen weet van hebben dat ze in overtreding zijn.

Om de 3 uur als er een storing is, legt België 1000 euro boete op en het tegenbewijs is onmogelijk te leveren!
Als er geen signaal wordt ontvangen gaat België er van uit dat de tolkast moedwillig is uitgezet en tal van andere mogelijkheden worden standaard genegeerd!

Hierover hebben wij eerder gepubliceerd, alsmede een onderzoek met betrekking tot het signaal dat altijd geblokkeerd kan worden door invloeden van buiten af. Transporteffect ziet wel dat oudere tolkasten (2-5 jaar) meer storingen hebben dan de nieuwe tolkasten.

Axxes wil/kan geen reactie geven al geeft men aan dat ze ermee bezig zijn, zodat voor een chauffeur te zien is of hij in verbinding staat.

Helaas moeten we constateren dat TLN en toenmalig minister Schultz geen invloed hebben gehad op het oplossen van het probleem en wederom worden transportondernemers opgezadeld met de consequenties hiervan.


Met vriendelijke groet,


Team Transporteffect

Lees hier onder alle eerder publicaties.
De CEN EN12253 [1] standaard biedt een aantal beperkingen aan het fysieke medium van DSRC, inclusief voor de RSU-antenne.
Het vermeldt dat de antenne tenminste moet functioneren in een 20 MHz band rond 5,8 GHz, met een maximale equivalente isotropische uitgestraalde kracht van +33 dBm tot een hoek van 70 ° met de verticale (buiten deze zone mag niet meer dan +18 dBm zijn) .
Dit impliceert antenne sidelobes met een niveau van minstens 15 dB onder het maximum. In termen van polarisatie moet het linkshandig circulair zijn (LHCP) met een afwijzing van 15 dB in boresight en 10 dB in de zone waar de winst dalend is 3 dB.

Bovendien, aangezien de toegangspaden de breedte van de snelwegbanen zijn, legt de specifieke toepassing een stralingspatroon op het wegvlak (horizontaal) op dan de gebruikelijke DSRC toltoepassingen en met een uniforme winst over de breedte om communicatiefouten bij De uiteinden of passeren zonder detectie.

Sommige antenne arrays gericht op RSU van DSRC systemen worden voorgesteld [2,3,4,5,6,7,8]. Het wordt gepresenteerd met een 4 × 4 rechtshandig cirkelvormig gepolariseerde antenne array, met microstripelementen met een H-vorm met een T-sleuf [2]. Deze array is ontworpen voor 5,8 GHz, met een bandbreedte van 109 MHz, sidelobes beneden -25 dB en ongeveer 22 ° bundelbreedte. Echter, het ontwerp met behulp van een multi-layer structuur voegt een beetje complexiteit in het ontwerp, bij de fabricage, en verhoogt de kosten. Een 4 × 4 array met vierkante microstrip elementen wordt gepresenteerd [3]. Deze array met een structuur van 500 × 500 mm2 past de sequentiële rotatie techniek toe om circulaire polarisatie te produceren. In termen van sidelobes zijn deze hoger dan gewenst (tussen -10 en -15 dB), waarbij de auteurs gebruik maken van een absorberend Koreaans papier met Chinese inkt, na het ontwerp om waarden in de orde van -20 dB te bereiken.

De complexiteit van de uiteindelijke structuur die het mogelijk maakt om redelijke resultaten te verkrijgen die in overeenstemming zijn met de DSRC-normen, is het belangrijkste nadeel van deze oplossing.
Een array wordt gepresenteerd met vier dubbele lusmonopolen voor een DSRC-systeem [4].

Deze antenne heeft een bandbreedte van 600 MHz, een straalbreedte van 25 ° en de zijbanen onder -19 dB. Het heeft echter een groot grondvlak (90 × 90 cm2) en de afwezigheid van cirkelvormige polarisatie. Voor een vrijstromingssysteem, een microstrip patch die wordt overgemaakt door een metamaterialenlaag die is ontworpen met vierkante splitsingsresonatorelementen, waardoor de directiviteit van de enkele patch [5] wordt verhoogd.

De auteurs stellen een vier-patch configuratie voor om een ​​stralingspatroon te verkrijgen met een 36 ° bundelbreedte en een directiviteit van 16.38 dBi. De complexiteit en het volume maken deze structuur onaantrekkelijk. Daarnaast bevat de referentie [6] voor de infrastructuur van een DSRC-systeem een ​​Fabry-Perot resonatorantenne bestaande uit een cirkelvormig gepolariseerde vierkante patch en een gedeeltelijk reflecterende superstraat. De belangrijkste kenmerken van de antenne zijn een winst van 18 dBi, sidelobe-niveau (SLL) van -16 dB en 21 ° straalbreedte. De complexe structuur en het volume ervan zijn echter de belangrijkste nadelen. In referentie [7] wordt een 2 × 4 microstrip antenne array gepresenteerd die gecombineerde verminderde complexiteit en grootte combineert. Deze array heeft als belangrijkste kenmerk een brede werkende bandbreedte die de DSRC-banden omvat, naast een stralingsdiagram dat voldoet aan de normen. Het heeft echter zijwanden die iets hoger zijn dan gewenst.

Tenslotte wordt in referentie [8] een antenne weergegeven die de belangrijkste problemen oplevert die door de andere gerapporteerde antennes wordt onthuld, die grotendeels aan de beperkingen van DSRC-normen voldoet. Ondanks zijn ontwerpcomplexiteit heeft deze 12-elementen array een single-layer structuur, die voor de eenvoud van fabricage en verminderde kosten, evenals laag gewicht en volume mogelijk maakt. Daarnaast presenteert de array een brede bandbreedte (meer dan 1 GHz band) die de DSRC-bands, gereduceerde sidelobes en een stralingspatroon met een straalbreedte om 22 ° bedekt. Alle voorgestelde antennes in de literatuur richten zich op de gemeenschappelijke tolhekken en de vrije stroomconfiguraties, die stralingspatronen met smalle halve krachtbundelbreedtes (HPBW) in het horizontale vlak tonen, naast zeer complexe structuren.

Met het DSRC en de toepassingsvereisten wordt in dit document een innovatieve array voorgesteld die geschikt is voor de toltoepassing bij toegangspaden van snelwegen, met inbegrip van zijn breder stralingspatroon, een uniforme winst over de wegenbreedte en met verminderde zijwanden. Bovendien werd de gehele array ontworpen met microstripstructuren, met de voordelen van lichtgewicht, eenvoudig en goedkoop.

Dit artikel is verdeeld in vier afdelingen. Het begint met een introductie van voertuigcommunicatie (gericht op toltoepassingen) en met vermelding van de doelstellingen. Het tweede gedeelte beschrijft het ontwerp van de voorgestelde antenne array en in sectie 3 worden de simulatie- en meetresultaten weergegeven. Ten slotte meldt het laatste gedeelte de belangrijkste conclusies.

Het complete rapport :

http://www.mdpi.com/1424-8220/16/12/2101/htm


DSRC communication

draadloze communicatie over korte tot middellange afstand, speciaal ontworpen voor gebruik in verkeer. DSRC maakt communicatie mogelijk tussen voertuig en weginfrastructuur.
DSRC wordt in Europa op dit moment het meest gebruikt voor het heffen van tol. Andere toepassingsmogelijkheden zijn blue waves, virtual cones, elektronische parkeertoepassingen en waarschuwingen in de auto. DSRC werkt op de 5.8 GHz-band.
22 augustus 2017 heeft de algemene media eindelijk gehoor gegeven aan de problemen rond de haperende of falende tolkasten !

Transporteffect is over dit onderwerp al geruime tijd bezig en de Belgische autoriteiten werken moeizaam mee.
11 % van de totale inkomsten van de kilometerheffing in België is voor rekening van Nederlandse Transportondernemers.

Zelfs nu de druk groter word op de Belgische autoriteiten steek men hun kop in de wind en blijven zeer hoge boetes innen.
Hieronder vind u onze eerdere bevindingen en artikelen en we geven niet op om dit probleem tot een acceptabel einde te brengen.Linken algemene media 22-08-2017

https://nos.nl/artikel/2189189-truckers-boos-over-falende-belgische-tolkastjes.html

http://www.ad.nl/binnenland/nederlandse-vrachtwagens-dupe-van-falende-kilometerheffing-belgieneuml~a29da589/

http://www.telegraaf.nl/binnenland/28989380/__Hoge_boete_truckers_in_Belgie__.html

https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/belgen-reageren-op-tolkastjes-klachten-systeem-werkt-prima


De start Transporteffect 22 April 2017

Momenteel starten we een onderzoek op 22 april naar storingsgevoeligheid van de tolkast van AXXES.
Transporteffect krijg klachten dat er hoge boetes binnen komen vanuit België dat op signaal meetpunten af en toe geen signaal word gemeten terwijl de tolkast groen aangeeft.

Dit kan resulteren in boetes van 1000 euro als men niet binnen 3 uur aangeeft dat er een storing is.
Echter door dat het lampje groen is heeft een chauffeur geen bewust wording van een storing.

Als men bewust is van een storing dient men dit aan te geven doormiddel van het volgende telefoon nummer.
binnen 3 uur is: +33 (0) 426 297 580
Het probleem is dat een chauffeur geen signaal krijgt bij een haperende verbindig en een rood signaal krijgt na langere tijd als de verbinding onderbroken is aaneengesloten.

UPDATE ONDERZOEK JUNI-JULI 2017Transporteffect had 22 april 2017 een onderzoek aangekondigd naar de on-boardunits gebruikt in Belgie (OBU’s).

Na onze aankondiging zijn de berichten los gekomen zo heeft de Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie vragen gesteld aan MORA (adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid) om advies uit te brengen.

Dit advies is gekomen op 28 april jl.( hier onder het advies)

De adviezen worden aankomende 2 weken behandeld en Transporteffect wacht hier met spanning op

Op 15 mei kwam TLN met een artikel naar buiten dat er inderdaad een probleem was met de signalen van de tolkasten!

Er werd een stappen plan geadviseerd door TLN.

Heden zijn we nog in afwachting over verdere acties door TLN aangezien het stil is geworden na het artikel van 15 mei.

Transporteffect legt de nadruk op signalen aangezien volgens verschillende artikelen en de instanties die de on-boardunits leveren de suggestie word gewekt tot 1 mogelijkheid en dat is het uitstaan van de on-boardunits !

Transporteffect is van mening dat deze harde conclusie nooit gesteld kan worden !Transporteffect is van mening dat men enkel kan zeggen dat er geen signaal word afgegeven of word ontvangen.

Dit geeft aan dat er dan een fout kan zitten bij de OBU zelf of bij de ontvanger !

Dus niet bij de gebruiker alleen !

Het is algemeen bekend dat signalen door andere factoren gestoord kunnen worden ! Zoals bv atmosfeer, externe elektrische bronnen, telefoons enz enz.

Transporteffect vind het niet te bevatten dat deze kennis door overheden genegeerd wordt en  dat er geen voorbeeld word genomen aan systemen die zich al bewezen hebben op effectiviteit.

Transporteffect vind het onacceptabel dat men ervan uitgaat dat er bewust word gefraudeerd doormiddel van een signaalblokker dan wel uitzetten van de on board unit, dit terwijl andere factoren genegeerd worden en boetes worden doorgevoerd.

Men zit niet bij de chauffeur in de wagen om daadwerkelijk een oorzaak te kunnen vast stellen !

Daarbij is het verontrustend dat de overheid om de 3 uur 1000 euro boete op legt, zeker omdat het systeem nog niet 100 % storingsvrij is.
En geen alternatief is door bijvoorbeeld een kaartje te kopen zoals in Duitsland.

Daarbij is het voor een Chauffeur niet te zien of er signaal is (bv bij de axxes box)

Bij een haperede verbinding zal een chauffeur geen foutmelding zien aangezien een verbinding voor langere tijd moet zijn onderbroken voordat een chauffeur een melding krijgt.

Transporteffect gaat verder met het onderzoeken van gegevens en zal meer publiceren op onze webpagina in de toekomst.

Hieronder vind u artikelen van TLN,FLOW en MONA.

Daarbij ook specificaties over de onboard unit en rapporten die met dit onderwerp te maken hebben.

De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid.

Advies programmadecreet begrotingsaanpassing 2017 - kilometerheffing

28 april 2017

advies op vraag van: Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie

Dit advies over het Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 - het zogenaamde programmadecreet - focust op de elementen uit het programmadecreet die betrekking hebben op de domeinen Mobiliteit en Openbare Werken, namelijk de aanpassing van de indexatie van de heffing en de boete voor de kilometerheffing. In het advies gaat de MORA in op vier aandachtspunten:

1 De tarieven van de kilometerheffing moeten voorspelbaar zijn. Het is aangewezen om tariefwijzigingen minimaal tien maanden voor de inwerkingtreding aan te kondigen en wijzigingen voor inflatiecorrectie slechts door te voeren wanneer het gaat over minstens een volle cent per km.

2 Eénvormige tarieven nodig in de drie gewesten. De MORA roept de Vlaamse regering op om in overleg met de andere gewesten opnieuw te komen tot uniforme tarieven.

3 Boetes moeten kunnen variëren volgens de aard van de overtreding. Een transparante evaluatie van de boetebedragen is aangewezen, met een terugkoppeling ervan in de MORA.

4 De gebruiker moet centraal staan. De gebruikers van de kilometerheffing kampen met heel wat problemen op het terrein, waarvoor nog geen oplossingen zijn uitgewerkt of regelgevende initiatieven zijn genomen (bijv. met betrekking tot de On Board Units).

De MORA roept op om deze problemen met dezelfde prioriteit aan te pakken als de problematiek van de indexering van tarieven en boetes zoals voorzien in het programmadecreet.   

http://www.mobiliteitsraad.be/mora/publicatie/advies-programmadecreet-begrotingsaanpassing-2017-kilometerheffing


Artikel flow 15 mei 2017

http://www.flows.be/nl/transport/nederlanders-kwaad-na-boetes-door-kapotte-tolkastjes

Kwaad na boetes door kapotte tolkastjes

Talrijke Nederlandse vervoerders hebben de afgelopen weken plots meer boetes ontvangen door niet-werkende on-boardunits in België. Dat meldt de vakorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Meer dan een jaar na de invoering van de kilometerheffing in België melden veel gebruikers dat de on-boardunits (OBU’s) van Satellic nog regelmatig uitvallen. Enkele dagen geleden kwam er bijvoorbeeld nog ferme kritiek uit de hoek van de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) op de beslissing van de Vlaamse regering om de tarieven te indexeren.

“Door problemen met onvoldoende accuraat werkende OBU’s wordt momenteel een groot aantal boetes onterecht opgelegd (…). De MORA roept op om de problemen waarmee de gebruikers van de kilometerheffing op het terrein geconfronteerd worden met dezelfde prioriteit aan te pakken als de problematiek van de indexering van tarieven en boetes zoals voorzien in het programmadecreet”, stelde de raad toen.

58.000 euro boete

Ook in Nederland wordt over de slecht werkende bakjes van Satellic geklaagd. “Hierdoor wordt volgens de wet de kilometerheffing ontdoken en volgt automatisch een boete”, klaagt TLN aan. De organisatie vindt dat deze boetes volstrekt onterecht worden opgelegd “omdat ondernemers niets kunnen doen aan het spontaan uitvallen van een kastje”.

Ze klaagt ook aan dat de Belgische wetgever geen verschil maakt tussen een OBU die niet is ingeschakeld en een OBU die niet werkt. “Geen registratie betekent automatisch 1.000 euro boete per keer. Omdat een chauffeur niet in de gaten heeft dat het kastje op enig moment niet heeft gewerkt, kan het voorkomen dat er opeens een stapel boetes op de mat valt. Een aantal bedrijven is zo al geconfronteerd met boetes oplopend tot wel 58.000 euro”, meldt TLN.

Overleg

​​Volgens de organisatie wordt de plotse toename van de boetes in België ook door de diverse toldienstverleners waargenomen.  Ze gaat dan ook samen met de Belgische zusterorganisaties actie ondernemen. Begin juni is er bijvoorbeeld overleg met de Belgische overheid.

Tijdens dat overleg zullen de organisaties nog eens pleiten voor de invoering van het zogenaamde ‘Duitse model’. Dat houdt in dat bij een storing van de OBU de chauffeur elektronisch een dagkaart kan kopen om zo de verschuldigde tol te betalen. “Hierdoor kunnen ritten in België zonder vertraging afgerond worden zonder eerst een nieuw tolkastje te moeten halen en worden er geen onterechte boetes uitgeschreven”, zegt TLN. ​Ook de Belgische federaties vragen al een hele tijd zo’n forfaitaire dagkkaart.

Wijziging decreet nodig

“Binnen de werkgroepen is dit voorstel inderdaad al langer aangekaart”, zegt de woordvoerder van Viapass. “Er is wel een groot probleem: een dagkaart is niet voorzien in het huidige decreet. Om die in te voeren, moeten de drie gewesten eerst hun decreet aanpassen, wat enige tijd vraagt. Ook moet er een akkoord zijn over de tarieven van een dagkaart. Er dan is er nog het probleem van de handhaving: de portieken moeten de houders van een dagkaart kunnen herkennen”, zegt hij.


https://www.tln.nl/actueel/nieuws/Paginas/Boetes-door-niet-werkende-tolkastjes-in-Belgi%C3%AB.aspx


KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT


advertenties

steun ons door op advertentie te klikken

EERDERE PUBLICATIE
Share