Transportfederatie boos om Engelstalige borden voor kilometerheffing

Transportfederatie boos om Engelstalige borden voor kilometerheffing

Transportfederatie UPTR stapt naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) tegen de plaatsing van Engelstalige borden langs Vlaamse wegen.

Op die borden wordt de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016 aangekondigd. Volgens de UPTR is er sprake van een overtreding van de taalwetgeving.
Waar men gaat langs Vlaamse (snel)wegen komt men tegenwoordig afficheborden tegen waarop de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens wordt aangekondigd. De campagne is het werk van Viapass, de interregionale overheidsinstelling die de kilometerheffing controleert en coördineert.

De campagne toont een eenvoudig beeld met de nieuwe verkeerssignalisatie en de boodschap “Kilometerheffing voor vrachtwagens +3,5t. Vanaf 1 april 2016”. Om ook de buitenlandse chauffeurs te kunnen bereiken, is de campagne viertalig, meer bepaald in de drie landstalen en in het Engels.

Dat laatste is bij transportfederatie UPTR in het verkeerde keelgat geschoten. De organisatie heeft een brief geschreven naar de Vaste Commissie Taaltoezicht omdat er volgens haar sprake is van een schending van de taalwetgeving. “UPTR is van mening dat de Belgische wetgeving is geschonden omdat VIAPASS zich ook aan de taalwetgeving, die van Openbare Orde is, moet houden”, klinkt het.

(www.hln.be)

Reacties