WETTEN EN REGELS
Rijtijden EU
De Europese Unie heeft voor ons vastgelegd hoe lang we maximaal mogen rijden en hoe lang we minimaal moeten pauzeren en rusten. Op 11 april 2007 werden de rij- en rusttijden voor het laatst aangepast en opnieuw vastgesteld, in de verordening 561/2006. De rij- en rusttijden zijn in de Nederlandse wet opgenomen in het Arbeidstijdenbesluit Vervoer.

Maximale aaneengesloten rijtijd: 4,5 uur
Maximale dagelijkse rijtijd: 9 uur, 10 uur (tweemaal per week)
Maximale wekelijkse rijtijd: 56 uur
Maximale tweewekelijkse rijtijd: 90 uur
Rusttijden EU

Minimale dagelijkse rust: 11 uur
Gesplitste rust: 3 + 9 uur
Minimale verkorte rust: 9 uur (driemaal per week toegestaan; bij dubbele bemannning 9 uur in periode van 30 uur)
Minimale wekelijkse rust: 45 uur ononderbroken, mag eenmaal per twee weken worden verkort tot 24 uur; moet voor het einde van de derde week gecompenseerd zijn.
Pauzes

Pauze in rijtijden: 45 minuten na 4,5 uur rijden, mag opgesplitst zijn in een onderbreking van tenminste 15 minuten en tenminste 30 minuten (moet in die volgorde).
Pauze in arbeidstijd: 30 minuten bij arbeidstijd van tussen de 6 en 9 uur; 45 minuten bij arbeidstijd van 9 uur en langer. Deze pauzes mogen worden opgesplitst in periodes van tenminste 30 minuten.
Voorwaarden nachtarbeid

43 nachten per 16 weken of 20 uur per 2 weken tussen 00:00 uur en 06:00 uur.
De maximale arbeidstijd bij nachtarbeid is 10 uur in de periode van 24 uur vanaf het begin van de dienst of 12 uur mogelijk bij collectieve regeling.
De bovenstaande rij- en rusttijdenregeling geldt alleen binnen de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.Wanneer de rit voert naar een bestemming in één van de onderstaande landen, zijn de rij- en rusttijden volgens het zogeheten AETR-verdrag van kracht.

AETR-verdrag

Albanië
Andorra
Armenië
Azerbeidzjan
Bosnië/Herzegovina
Kazachstan
Kroatië
Macedonië
Moldavië
Montenegro
Oekraïne
Oezbekistan
Rusland
Servië
Turkije
Turkmenistan of Wit-Rusland
Rijtijden AETR

Dagelijkse rijtijd

Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks)
Normaal: maximaal 9 uur
Maximaal 2 x per week: 10 uur
Ononderbroken rijtijd

Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten
Mag worden vervangen door onderbreking van minimaal 15 minuten (totaal minimaal 45 minuten)
Tweewekelijkse rijtijd

Mag niet meer bedragen dan 90 uur


Rusttijden AETR

Dagelijkse rusttijd

Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust
Mag gesplitst worden in 2 of 3 perioden:
minimaal 4 ononderbroken uren of (1+3, 3+1 of 2+2 uren), gevolgd door:
minimaal 8 ononderbroken uren
Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, minder dan 11 uur (compensatie vereist, max. drie keer per week)
Meervoudige bemanning: minimaal 8 uur (periode 30 uur)
Wekelijkse rusttijd

Normaal per week: periode van 45 uur aaneengesloten rust
Verkorte wekelijkse rust:
Op standplaats minimaal 36 uur, mits compensatie
Buiten standplaats minimaal 24 uur, mits compensatie
AETR Bijzonderheden

Bij een tussentijdse wijziging van de bestemming gelden de bepalingen van de verordening of het AETR-verdrag vanaf de laatstgenoten dagelijkse of wekelijkse rusttijd Bijvoorbeeld: Een chauffeur krijgt vanuit Roermond opdracht een groep toeristen op te halen in Milaan. Tijdens een tussenstop in München hoort hij van het bedrijf dat hij ingezet wordt voor een andere rit: hij moet een groep voetbalsupporters ophalen in Minsk (Wit-Rusland). Op dat moment worden op de gehele rit (van Roermond naar Minsk) de AETR bepalingen van toepassing.

Wanneer gedurende een week één of meerdere ritten onder het AETR-verdrag worden uitgevoerd, zijn de bepalingen voor de wekelijkse en tweewekelijkse rij- en rusttijd uit het AETR-verdrag op die periode van toepassing.
NAAR START
KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT