Politiek

Transporteffect/ Stichting Chauffeursnieuws heeft zichzelf de verplichting opgelegd zeer strikte huisregels te hanteren over het naar buiten brengen van uitspraken, documenten of anderszins als het politici betreft.

Transporteffect/ Stichting Chauffeursnieuws doet dit alleen in overleg of wanneer er expliciet om wordt gevraagd.

Organisaties

Doordat er veel verschillende typen organisaties zijn, maakt Transporteffect/Stichting Chauffeursnieuws zelf de afweging wat openbaar wordt gemaakt.

Onze keuze hangt af van de manier waarop organisaties zich naar de buitenwereld profileren.

Men kan altijd expliciet een verzoek tot discretie doen; dit wordt door Transporteffect/Stichting Chauffeursnieuws bijna altijd gehonoreerd.

Volgers, leden en achterban

Transporteffect/Stichting Chauffeursnieuws hanteert ook hierin strikte discretie en personen blijven altijd anoniem, tenzij men expliciet om publicatie van zijn naam vraagt.

Persoonlijke kwesties

Transporteffect/Stichting Chauffeursnieuws zorgt ervoor dat de anonimiteit gewaarborgd blijft, door niets publiek te maken.

Echter als kwesties via een rechter dan wel via werkgevers moeten, kunnen wij de anonimiteit niet meer garanderen. Hierover zal altijd op voorhand overleg plaatsvinden.

Bedrijven

Kwesties betreffende bedrijven kunnen zowel in negatieve als in positieve zin openbaar worden gemaakt.

Transporteffect/Stichting Chauffeursnieuws zal dit laatste alleen met gegronde reden doen.

Delen van berichten

Transporteffect/Chauffeursnieuws aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het delen van berichten van derden op de platforms.

Gedeelde berichten staan niet op de server van Transporteffect/Stichting Chauffeursnieuws en wij hebben daardoor geen controle over de inhoud ervan.

Transporteffect krijgt opdrachten van de stichting Chauffeursnieuws tot het schrijven of onderzoeken van kwesties.

Verantwoordelijkheden vallen ten alle tijden onder de Stichting Chauffeursnieuws.

Met vriendelijke groet,

Transporteffect / Stichting Chauffeursnieuws