MODERNE VERKEERSKUNDE Vrachtwagens meer moeite om bochten te maken.

Tekenaars en verkeersdeskundigen hebben zich te houden aan het stuk grond dat men tot zijn beschikking heeft.

Dit begrijpen wij en daar moet vaak ook nog een voetpad en fietspad in getekend worden.

Wat ons opvalt is dat er minder rekening wordt gehouden met vrachtwagens en de inloop in de bochten.

Zeker bij nieuwe of vernieuwde kruisingen of rotondes moet vaak de andere weghelft worden gebruikt wat niet altijd mogelijk is vanwege het verkeer.

Ook merken we vaker dat scheidingsblokken op rotondes voor een vrachtwagen zeer moeilijk te ontwijken zijn.

Wij spreken hier over een standaard trekker-oplegger combinatie met drie starre assen. (niet meesturend)

Wij vragen ons af of de schoonheid van rotondes niet de overhand krijgen op de functie van een rotonde.

Bij kruisingen vinden wij het juist gevaarlijke situaties opleveren voor elke weggebruiker, omdat een chauffeur meer bezig is met het halen van een bocht dan met het overige verkeer ook in de gaten te houden zoals fietsers en voetgangers.

Het weren van vrachtwagens buiten de snelwegen om wordt meer en meer een feit in Nederland.

En het streven lijkt in zicht te komen om alleen maar kleinere voertuigen toe te laten buiten de hoofdwegen om.

We kennen al het hermetisch afsluiten van industrieterreinen buiten kantooruren om.

Parkeergelegenheden zoals de plannen op tafel liggen enkel zullen in niemandsland tot stand komen.

En nu dan versmalling van veel kruisingen en rotondes.

De burger over het algemeen begrijp niet onder welke situaties en welke omstandigheden de producten tot consumptie komen.

En natuurlijk als u een willigkeurig persoon vraagt of men vrachtwagens door de straat wil zal deze uitbundig NEE roepen.

Het is ook zo dat maar een kleine groep van de verkeersdeelnemers er last van heeft.

Echter door deze maatregelen moet men zich wel beseffen dat producten aanzienlijk duurder gaan worden !

Efficiëntie wordt de kop ingedrukt en producten zullen via verdeelcentrums gaan lopen wat welliswaar werkgelegenheid oplevert maar ook veel meer kosten.

Vrachtwagens die moeten overnachten op gedwongen parkeerplaatsen zal een flink prijskaartje aan komen te hangen en dat moet doorberekend worden.

Wij roepen de mensen en de landelijke media op om als men in een bocht weer een paaltje ziet liggen om eens na te denken over het waarom.

Ook hopen we bij de burgers dat het besef begint te komen dat elke actie een reactie heeft.

Als men achter deze beleidsvorming blijft staan en bedrijven ook niet aan de bel trekken zullen de consequenties ten nadele van elke burger zijn en het milieu en ten goede enkel van de overheid.

Ook willen we bereiken dat men inziet dat de beroepschauffeurs en de transportsector van Nederland meer en meer onder druk staat en buitenlandse transportbedrijven zullen de overhand krijgen.

Vraagt u zich eens af of u dat wil laten gebeuren.

Met vriendelijke groeten,

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*