Op 10 september 2020 is onze organisatie Chauffeursnieuws omgezet naar een stichting. Wij werkten al geheel non-profit waardoor deze stap voor ons logisch was. 

Doordat wij een stichting zijn geworden vallen de leden nu onder adviesraad/deelnemersraad. Er verandert voor hen niets merkbaars; dit platform blijft zoals het was.

Waarom een stichting 

De stichting heeft als eerste doel het verbeteren van het welzijn van de beroepschauffeurs.

Het tweede doel is de verbetering van de verkeersveiligheid in heel Europa, wat in het belang is voor elke verkeersdeelnemer. 

Chauffeursnieuws ziet de transportsector als de motor van de gehele economie. Wij zijn van mening dat we hier moeten beginnen met verbeteren.

De stichting zal de politiek gaan begeleiden met het opzetten van campagnes en zal adviezen en onderzoeken uitbrengen waardoor politici een bredere kennis zullen verkrijgen om hun besluitvorming op te baseren.

De stichting Chauffeursnieuws heeft een keurmerk ontwikkeld, dat wordt uitgegeven aan transportbedrijven die hun bedrijfsstructuren afstemmen op de menselijke factor. 

Menselijke factor 

De menselijke factor wil zeggen dat men naar de langere termijn kijkt en niet slechts de financiële verdiensten in het oog houdt. Hierbij is te denken aan milieu, werkmateriaal en welzijn, maar ook beïnvloedbare werkomstandigheden spelen een rol.

Opdrachtgevers 

Als een transportbedrijf een keurmerk heeft bemachtigd moeten opdrachtgevers erop kunnen bouwen dat dit bedrijf op een goede manier zaken doet. 

Politiek en Inspectie Leefomgeving en Transport 

Het keurmerk van Chauffeursnieuws is getoetst op wensen van de politiek in Nederland en Belgie, maar ook door de ILT.  Dit geeft het keurmerk alle waarde die er maar kan zijn. 

Keurmerk niet vanzelfsprekend 

Het keurmerk bestaat uit drie gradaties die worden aangeduid met sterren.  

Er wordt altijd een rapport opgemaakt; dit wordt zeer serieus behandeld en is door gerechtigden te allen tijde opvraagbaar. 

Onze keuringsspecialisten hebben een eed afgelegd, waardoor naar alle eerlijkheid een beslissing wordt gemaakt. 

Voordelen van een keurmerk voor bedrijven 

Het keurmerk is zo krachtig dat positieve invloeden bij onderhandelingen zeker merkbaar zullen zijn.Media-aandacht in zeer positieve zin wordt door ons verspreid (als men dit wenst) en er komt een aparte pagina op onze server, die wij regelmatig bij onze brede schare volgers onder de aandacht brengen.

Politici en controlerende instanties worden uitgebreid op de hoogte gesteld zodat uw bedrijf in een gunstig daglicht komt te staan.

Geldigheid en kosten 

De geldigheid van het keurmerk is 2 jaar. Hierna moet men voor verlenging een toetsing doorstaan. 

De stichting is non-profit, echter zijn er wel omkosten en administratiekosten aan verbonden. Ook kunnen wij niet alles zelf en besteden we een aantal dingen uit. De kosten worden weergegeven bij de eerste stap van de aanvraag, die op dat moment nog geheel vrijblijvend is. 

Het aanvragen van het keurmerk doet u via ons contactformulier, waarna wij u zullen voorzien van alle informatie over het keurmerk en over onze werkwijze. 

Naar alle informatie over het keurmerk.


Artikelen in opdracht van Chauffeursnieuws

Adviseur worden bij Chauffeursnieuws